GEEN WINDMOLENS IN HET GEBIED BEEKSE BERGEN

dec 29 2021

Op 10 juni van dit jaar heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen windmolens in het gebied Hilvarenbeek-Noord, in de volksmond het gebied van de Beekse Bergen genoemd. De regio Hart van Brabant heeft het gebied aangewezen als kansrijk voor opwekking voor duurzame energie. Dit is vastgelegd in de Regionale energie en klimaatstrategie (de REKS). HOI Werkt wil geen windmolens in het gebied en verzet zich tegen verdere onderzoeken van de regio voor windmolens rond de Beekse Bergen.

De trein van de regio dendert door

In een brief informeert de voorzitter van de REKS de gemeenteraden van de regio over de voortgang. Hierin noemt de voorzitter het besluit van de gemeenteraad een van de ‘aanbevelingen’. Hier heeft HOI Werkt schriftelijke vragen over gesteld. Het college antwoordt nu dat ‘aanbevelingen’ volgens de regio geen goede woordkeuze is. De regio respecteert het besluit van de gemeenteraad: geen windmolens rond de Beekse Bergen.

Windmolens passen niet in het gebied van de Beekse Bergen

In het gebied van de Beekse Bergen woont een groot aantal inwoners. Zij verdienen bescherming tegen geluidhinder en slagschaduw van windmolens. Ook is het een mooie groene en open omgeving tussen Tilburg en onze gemeente. HOI Werkt wil deze groene en open omgeving beschermen. Bovendien passen windmolens niet in een gebied met de Beekse Bergen. Dieren ervaren hinder van windmolens en toeristen rijden gewoon door wanneer ze grote windmolens zien.

Oproep aan de regio: geef geen geld uit aan nieuwe onderzoeken

De gemeenteraad van Hilvarenbeek verzet zich tegen windmolens in het gebied van de Beekse Bergen. Ook passen windmolens niet in het noorden van het gebied vanwege de helikopterzone van het St. Elisabethziekenhuis. Tot slot heeft ook de gemeenteraad van Goirle zich kritisch uitgesproken over mogelijke locaties voor windmolens. Extra onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens in het gebied heeft daarom geen toegevoegde waarde. Wij roepen de regio daarom op hier geen geld en energie meer in te steken.