AGENDA VOOR DE OPENBARE BIJEENKOMST RAADSBREDE COALITIE OP 31 MAART 2018

apr 1 2018

Locatie: Gildezaal Hercules

Agenda

1. Verwelkoming + toelichting bijeenkomst door de voorzitter

2. Op weg naar een raadsbrede samenwerking

• korte presentatie HOI Werkt als toelichting op het programma

• beantwoording en bijdragen partijen

• inhoudelijke discussie

• akkoord met stappen tot nu toe en vervolgstappen?

3. Inventarisatie vier belangrijkste thema’s uit de verkiezingsprogramma’s (geen inhoudelijke discussie)

• Wat zijn de vier belangrijkste onderwerpen uit jullie verkiezingsprogramma?

• Wat wil je voor deze onderwerpen bereiken? Het gaat hier nadrukkelijk om het ‘wat’ en niet om het ‘hoe’.

4. Reacties aanwezige toehoorders

Heeft iemand nog vragen, opmerkingen, suggesties of tips voor de aanwezige partijen.

5. Verslag van bijeenkomst 26 maart 2018 (ter kennisname)

6. Sluiting