Groot aantal bouwplannen in de steigers

HILVARENBEEK BOUWT IN ALLE KERNEN “We nemen jullie graag een keer mee langs alle bouwplannen die in Hilvarenbeek ontwikkeld worden.” Deze uitnodiging van wethouders Leon van de Moosdijk en Ted van de Loo was de aanleiding voor een fietstocht op zaterdag 5 juni naar de...

SNEL MEER BETAALBARE WONINGEN

Hilvarenbeek gaat momenteel aan kop als een van de hardstgroeiende gemeentes in Nederland. Toch is het ook in onze gemeente steeds moeilijker een passende, betaalbare woning te vinden. Die krapte op de woningmarkt door de explosieve prijsstijgingen raakt vooral onze...

De plussen en minnen van de begroting 2021 – 2024

Komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de komende jaren was een moeizaam proces. De financiële situatie van gemeenten is niet rooskleurig en daar is Hilvarenbeek geen uitzondering op. Te weinig geld van het rijk voor alle taken die gemeentes krijgen opgelegd...

Help jongeren de crisis door

Dat was de oproep van Ko Hamelink van HOI Werkt in de raadsvergadering van donderdag. Ko vroeg aan het college om jongeren te helpen bij het organiseren van veilige activiteiten. Ook vroeg hij het college met lokale ondernemers in gesprek te gaan over extra...