ZORGEN OM AFVALINZAMELING

De inzameling van afval verandert in 2024. Veel inwoners hebben hierop gereageerd. Hun zorgen gaan erover dat de inhoud van de container voor restafval van 270 naar 120 liter gaat. Ook wordt deze container nog maar een keer per vier weken opgehaald terwijl de kosten...

André Fouchier neemt afscheid als raadslid

Op 8 november stopt André Fouchier als gemeenteraadslid. Hij zit sinds 2014 namens HOI Werkt in de raad. Daarvoor was hij vier jaar actief als commissielid bij de toen nog bestaande lokale partij 6KB. André is momenteel het oudste raadslid en vindt het tijd worden het...

BOUWEN EN INVESTEREN IN LEEFBAARHEID KOST GELD

Onze gemeente investeert flink in leefbaarheid. Zo komen er de komende jaren 500 woningen bij en bouwen we in Haghorst en de Doelakkers een nieuwe school. Ook krijgt Haghorst een nieuw dorpshart met een ontmoetingsruimte. De Hockeyclub heeft nieuwe velden en Achil...

IN HOOG TEMPO BETAALBARE WONINGEN BOUWEN

Gemeenteraad heeft de Woonvisie van 2019 aangepast 435 NIEUWE WONINGEN Hilvarenbeek sloot dit voorjaar een ‘Woondeal’ met de minister voor Volkshuisvesting, de provincie, regiogemeenten en woningcorporaties. Hiermee is afgesproken dat Hilvarenbeek in vijf  jaar...

WINDMOLENS AAN DE GOIRLESEDIJK PASSEN NIET IN BELEID

HOI Werkt heeft kritische vragen gesteld over het plan om drie windmolens van 245 meter te plaatsen bij de Goirlesedijk. De vraag van HOI Werkt was hoe kansrijk deze plannen zijn. Het college liet weten vast te houden aan het beleid dat de raad heeft vastgesteld. Dat...