WETHOUDER ESTHER LANGENS KONDIGT VERTREK AAN

Esther Langens stopt als wethouder van de gemeente Hilvarenbeek. In een brief aan de gemeenteraad laat ze weten dat ze niet langer de benodigde energie kan opbrengen om de ambities van de raad en de Hilvarenbeekse samenleving uit te voeren. Daarom besluit ze een stap...

Raad stelt toeristische beleidslijn en woonzorgvisie vast

Op donderdag 30 mei stelde de gemeenteraad twee belangrijke visies vast. De toeristische beleidslijn geeft duidelijkheid en richting aan nieuwe initiatieven voor toerisme en recreatie. De woonzorgvisie geeft antwoord op de vraag hoe we wonen met zorg in onze gemeente...

HOI Werkt wil opheldering over lelie- en pioenrozenteelt

In Diessen, Esbeek en Haghorst is onrust over de opkomst van de lelie- en pioenrozenteelt in onze gemeente. Die onrust gaat over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (landbouwgif), dat vooral bij deze teelten komt kijken. Zo wordt voor lelieteelt 114 kilo per...

GEEN UITBREIDING ZOEKGEBIED WINDMOLENS

De gemeenteraad heeft er unaniem voor gekozen het zoekgebied voor windmolens bij knooppunt de Baars niet te vergroten. Het college stelde voor het zoekgebied te vergroten naar het gebied rond de Beekse Bergen tot aan Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. HOI Werkt vindt...

Gemeente Hilvarenbeek scoort 8,5 voor jeugdhulp

De gemeente Hilvarenbeek krijgt een 8,5 in het regionale onderzoek naar tevredenheid onder jeugdigen en hun ouders. Hiermee scoort Hilvarenbeek het hoogste cijfer in de regio. Ouders en jeugdigen geven aan dat ze zich heel goed geholpen voelen, serieus genomen en...