Biodiversiteit: een gezonde toekomst voor een gezond dorp

mrt 2 2022

In de raadsvergadering van 3 februari heeft HOI Werkt de motie ‘Vervolgstappen naar het herstel van biodiversiteit’ ingediend. In die motie roepen we als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op verdere stappen te zetten om de biodiversiteit in onze gemeente te herstellen.

DE BIODIVERSITEITSTEAMS VAN GOIRLE, HILVARENBEEK EN OISTERWIJK WERKEN SAMEN

Eind vorig jaar hebben de Biodiversiteitsteams van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk een bezoek gebracht aan alle fracties van de gemeenten om met ons in gesprek te gaan over die vervolgstappen. Want er is nog altijd veel werk aan de winkel als het gaat om het verbeteren van de biodiversiteit in de tuinen, plantsoenen, wijken, bedrijventerreinen en het buitengebied van al onze kernen. De soortenrijkdom van zowel planten als dieren draagt bij aan een mooie omgeving, ons voedsel, de kwaliteit van water en lucht en daarmee aan onze gezondheid. Belangrijk voor iedereen dus.

BLOEMRIJKE PERKEN IN ALLE KERNEN

Bij de behandeling van de gemeentebegroting heeft HOI Werkt er voor gezorgd dat er geld komt voor meer bloemrijke perken in de kleine kernen. Dat was alvast een begin. De biodiversiteitsteams dagen ons uit om een streefbeeld voor 2030 op te stellen met doelen die we gaan waar maken. Die (tuin)handschoen pakt HOI Werkt graag op! En dan het liefst samen met (groepen van) inwoners of ondernemers die in hun omgeving ook een steentje willen bijdragen met initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren. Heb jij ideeën om de biodiversiteit in jouw omgeving te verbeteren? Laat van je horen! Ook de biodiversiteitsteams denken heel graag mee.

WINST VOOR MENS, DIER EN PLANT

HOI Werkt vindt het belangrijk om alle nieuwe bouwplannen van de gemeente te toetsen aan biodiversiteit. Gelderakkers 2 is daar een mooi voorbeeld van. In dat plan is veel ruimte voor groen en is gekozen voor bomen en planten die hier oorspronkelijk thuis horen. Dat maakt dat insecten en vlinders het naar hun zin hebben en zorgt voor een fijne en gezonde leefomgeving voor de mensen die er wonen. Winst voor mens, dier en plant. Dat is werken aan een gezonde toekomst in een gezond dorp!