CDA EN GEMEENSCHAPSLIJST GEVEN BLANCO CHEQUE AF VOOR SPORTHAL EN ZWEMBAD

nov 10 2015

Na 3,5 jaar vergaderen, een mislukte aanbesteding en € 80.000 tot € 90.000 lichter aan advieskosten zijn we weer terug bij af. We zijn nog geen stap verder met de nieuwe sportaccommodatie. Nu ligt er een nieuw voorstel van de wethouder. Daarin schat hij de bouwkosten op 7 tot 7,5 miljoen euro. De exploitatielasten komen op een jaarlijkse bijdrage van € 350.000 tot € 400.000. Het college stelt voor de financiële gevolgen te verwerken door een passende verhoging van de onroerendzaakbelasting. Gemeenschapslijst en CDA zijn akkoord met dit voorstel en geven hiermee een blanco cheque af aan het college.

Een nieuwe sporthal ja, maar niet tegen elke prijs

HOI Werkt en VVD vinden dat we de jaarlijkse lasten moeten beperken. Dat kan door soberder te bouwen. Dat kan ook door de exploitatie anders in te richten. Bijvoorbeeld met een beheerstichting zoals in Elckerlyc. Daarmee bespaar je in elk geval de kosten die jaarlijks naar een directie gaan. Hoe lager de kosten, hoe lager de contributies voor verenigingen. Hoe lager de exploitatielasten, hoe meer geld er overblijft voor de andere kernen. Want HOI Werkt wil graag een sporthal met zwembad in Hilvarenbeek. Maar dat mag niet ten koste gaan van Hercules in Diessen.