DE KRACHT VAN DE KLEINE KERNEN

feb 1 2022

De kracht van de kleine kernen

Op 25 januari gingen de coöperaties van de kleine kernen in gesprek met de politieke partijen. Een belangrijke vraag die op deze avond speelde: hoe houden we de kernen vitaal en leefbaar? Volgens HOI Werkt kan dat vooral door stevig door te pakken met de bouwplannen. Als jongeren in de kernen blijven wonen, kunnen de scholen en de verenigingen blijven bestaan en blijven de kernen aantrekkelijk om in te wonen. Het loont dan ook om daarin te blijven investeren.

MEER BETAALBARE HUURWONINGEN

Niet iedereen kan meteen een huis kopen. In de kernen is het aanbod van betaalbare huurwoningen te laag. Er is meer vraag dan aanbod en bestaande huurwoningen zijn niet altijd geschikt en betaalbaar voor een starter. Ook de inschrijfduur van 9 jaar bij de Leystromen is veel te lang. Prima dat mensen van buiten de gemeente in de kernen komen wonen. Maar het regionaal woonruimteverdeelsysteem maakt dat 45% van de huurwoningen niet naar de inwoners van de gemeente gaat. HOI Werkt wil daarom dat in de nieuwe bouwplannen meer betaalbare huurwoningen komen.

BOUWPLANNEN MOETEN SNELLER

Volgens voorzitter Wim Blankers van dorpscoöperatie Haghorst is bouwen van levensbelang voor de kernen. Snelheid is daarbij belangrijk. Als jongeren niet verder kunnen met hun bouwplannen, haken ze af en vertrekken ze alsnog naar een andere gemeente. Het is de vraag of ze dan nog terugkomen. Ook in de andere kernen is de behoefte aan woningen groot. Zo is er in Biest-Houtakker een grote groep jongeren die in hun eigen kern willen blijven wonen.

Niet alleen starters, ook senioren willen graag in hun eigen geboortedorp blijven wonen. Een compliment is op zijn plaats voor dorpscoöperatie Wij-Wel in Diessen zoals ze wonen met zorg voor elkaar hebben gekregen. In Baarschot moet Brouwershof verder ontwikkeld worden. Het plan om in Haghorst een nieuw dorpshart te bouwen met een nieuwe school en een ontmoetingsruimte komt op 8 februari ter informatie in de commissie Ruimte van de gemeenteraad.  

VERSTERKEN VAN HET OUDE DORPSHART IN ESBEEK

De dorpscoöperatie van Esbeek heeft het plan het oude dorpshart te herstellen met behoud van parkeren. De oude provinciale voorrangsweg (50 km) zou veranderd moeten worden in een nieuwe veilige en dorpse woonstraat binnen de bebouwde kom (30 km). Het huidige parkeerterrein voor Schutttershof op privéterrein zou dan ontwikkeld kunnen worden als locatie voor woningbouw. “Een win-win-situatie”, volgens Piet Verhoeven van de dorpscoöperatie. HOI Werkt laat zich over de plannen graag verder informeren.

LEEFBAARHEID BETEKENT INVESTEREN

Voorzieningen voor de kernen bereikbaar houden betekent investeren. In betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. In woonvormen voor senioren. In de sportvelden, in ontmoetingsruimten en in scholen. Gelukkig bruist het in de kernen van gemeenschapszin en plannen. HOI Werkt wil de komende jaren met de coöperaties samenwerken en in gesprek blijven om deze plannen mogelijk te maken.