DUURZAME VEEHOUDERIJ BETER VOOR BOEREN

okt 20 2017

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de uitwassen van de intensieve veehouderij: stalbranden, gifschandalen, stankoverlast, milieuoverlast en risico’s voor onze gezondheid. Brabant is de meest veedichte provincie in Nederland. Hetprovinciebestuur van Noord-Brabant besloot in juli dan ook dat maatregelen noodzakelijk zijn. Huisartsen en wetenschappers waarschuwen niet voor niets. De bulkproductie van vlees en zuivel gaat ten koste van de leefomgeving en de omwonenden. Hoog tijd dus voor een andere koers. Maar niet voor boerenorganisatie ZLTO. Die spant een rechtszaak aan tegen de provincie. Volgens ons zou de boerenorganisatie er beter aan doen haar kennis, tijd en geld te steken in een duurzame en gezonde bedrijfstak.

Schaalvergroting leidt tot problemen

Schaalvergroting was de norm de afgelopen jaren. Dat kostte wel geld maar geld konden boeren lenen. Om de rente op te brengen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks omhoog. Dus moest er weer meer worden geproduceerd. De producten zijn voor 80% bestemd voor de export. Intussen is door deze overproductie het leefmilieu in Brabant slecht en de volksgezondheid in het geding. En de boeren zitten in de problemen. Want door de investeringen is er nauwelijks een weg terug.

Ook in onze gemeente zijn verschillende gebieden zwaar overbelast. HOI Werkt dringt voortdurend aan op maatregelen. Maar het college van Gemeenschapslijst, VVD en CDA geeft boeren telkens weer opnieuw ruimte om grote veefabrieken te bouwen.

Het kan ook anders

Het kan ook anders! Maar dat vraagt wel om een college dat durft te kiezen voor een ├ęcht duurzame en gezonde veehouderij. Dat vraagt om consumenten die bereid zijn een redelijke prijs te betalen voor kwaliteit. Dat vraagt om een ZLTO die creatief meedenkt over een toekomstperspectief in plaats van terug te vallen op juridische procedures. En dat vraagt om boeren met lef die de koers durven verleggen. Want alleen met een verandering van koers voorkomen we dat ons buitengebied definitief verandert in een agrarisch bedrijventerrein.

Meepraten over oplossingen? Op 27 oktober organiseert HOI Werkt Boeren Burgers en Buitenlui deel 2. Locatie en tijd staan binnenkort op hoiwerkt.nl.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl