GEBIEDSVISIE MOLENSTRAAT: WONEN IN EEN EEUWENOUD LANDSCHAP

mei 5 2023

Aan de zuidkant van Hilvarenbeek ligt een uniek gebied: de vijfsprong aan het Laag Spul met de romp van de molen. Dat dit eeuwenoude gebied bewaard is gebleven, is op zich al heel bijzonder. Dit gebied wordt ontwikkeld voor woningbouw. Leidend in dit plan zijn: geschiedenis, bodem, water en biodiversiteit. Meestal gebeurt dit andersom. Eerst de stedenbouwkundige opgave, en dan werd nog even gekeken naar wat groene toevoegingen. Maar deze tijd met de klimaatcrisis vraagt om een andere benadering. Belangrijk, want wonen in een gebied waar al rekening is gehouden met klimaatadaptatie en hittestress maakt het toekomstbestendig. Daarmee wordt het niet alleen een prachtig gebied om te wonen, maar ook voor alle inwoners een gebied om in te wandelen en van te genieten. We hopen dat het de Stichting Akkermolen gaat lukken om ook de molen in oude glorie te herstellen.