GEEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN DE MIERBEEK

jul 19 2017

Het voorstel van het college om bedrijventerrein de Mierbeek aan de noordkant uit te breiden, heeft het niet gehaald. HOI Werkt en Gemeenschapslijst zetten een definitieve streep door de uitbreiding door samen een amendement in te dienen. HOI Werkt vindt een grootschalige uitbreiding van 4,5 ha met deels een zware milieucategorie niet passen bij Hilvarenbeek. Wij hebben in de structuurvisie en het bestemmingsplan de Mierbeek ander beleid vastgelegd. Daarin staat klip en klaar dat de Mierbeek is bedoeld voor kleinschalige bedrijven met een lage mileu­categorie en dat de noordkant niet wordt uitgebreid. Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we ons als gemeente houden aan eerder gemaakte afspraken. Dat biedt duidelijkheid voor iedereen. Het CDA wilde uitbreiding van de Mierbeek niet bij voorbaat uitsluiten.