GEEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN MIERBEEK

mrt 25 2020

HOI Werkt wil het bedrijventerrein Mierbeek niet uitbreiden. Verstening van de open, groene ruimte tussen Esbeek en Hilvarenbeek moet worden voorkomen. Ook in 2017 heeft de gemeenteraad het al klip en klaar gezegd: zoek andere locaties. Toch kwam het college met het voorstel de grond ten noorden van de Mierbeek aan te kopen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein. HOI Werkt diende in de raadsvergadering van 30 januari een wijzigingsvoorstel in en kreeg daarvoor met de Gemeenschapslijst de meerderheid.

Een betrouwbare gemeente

HOI Werkt vindt dat de inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente zich houdt aan eerder gemaakte afspraken. Niet alleen is in 2017 een besluit genomen over de Mierbeek, ook in de structuurvisie is letterlijk vastgelegd dat uitbreiding aan de noordkant moet worden voorkomen. Verder zijn het landschapsontwikkelingsplan en de toekomstvisie 2030 in strijd met deze uitbreiding. In het raadsbrede programma-akkoord heeft de raad bovendien duidelijk aangeven dat verstening van het buitengebied en groene ruimtes moet worden voorkomen. En ook dat bestaande bedrijventerreinen beter moeten worden benut en verdichting en verplaatsing worden onderzocht. Dat is nog onvoldoende gebeurd.

Andere locaties bieden mogelijkheden

Hilvarenbeek heeft van de provincie oranje licht gekregen om aan de Ambrosiusweg 12 ha te ontwikkelen tot bedrijventerrein. HOI Werkt staat positief tegenover deze locatie. De bedoeling is dat twee bedrijven die nu op de Haghorst zijn gevestigd daarheen verhuizen. Voorwaarde is wel dat de financiƫle onderbouwing van de overeenkomst meer helderheid biedt. Daarnaast mag er in Slibbroek-noord 2,7 ha ontwikkeld worden, en is er nog 0,5 ha ruimte op Mierbeek. Dus meer dan 15 ha terwijl er volgens inventarisatie van het Economisch Platform in Hilvarenbeek in totaal slechts 10,2 nodig is. Waarom zou het dan nodig zijn groene ruimtes te verstenen?

Meer duidelijkheid over ontsluiting en groen in Slibbroek-noord

HOI Werkt ziet mogelijkheden voor de uitbreiding van Slibbroek-noord maar wel onder voorwaarden. Zo mogen er alleen bedrijven komen tot milieucategorie 1 en 2. En mag de uitbreiding niet ten koste gaan van groen. Als groen wordt opgeofferd moet het ruimschoots worden gecompenseerd. En eerst moet er duidelijkheid komen over een ontsluiting. De wijk moet veilig blijven voor de bewoners.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl