GEMEENTEPOLITIEK IS SAAI! OF TOCH NIET?

okt 20 2017

Door Jozef van der Maas, 2½ jaar raadslid van HOI Werkt

Wat is gemeentepolitiek? Wie houden zich daarmee bezig? Zijn dat ruziemakers, mensen die de onderlinge verschillen benadrukken, uit zijn op eigen gewin of dat van hun sympathisanten, hun oor eenzijdig te luisteren leggen naar belangen van bepaalde inwonersgroepen? Dan is politiek saai, vervelend, uit op conflict en weinig oplossingsgericht. Dan is politiek afhankelijk van invloedrijke belanghebbenden en niet in het belang van álle inwoners. Dan denkt de burger dat gemeentepolitiek een hobby is van een elitegroepje navelstaarders dat zich gemeentepolitici noemt.

COALITIE OF ALLEMAAL MEEDOEN?

Na de verkiezingen gaat het meestal zo. Enkele partijen vormen een coalitie. Een ondoorzichtig proces dat zich voltrekt in beslotenheid en bestaat uit mee mogen doen of worden uitgesloten. Men durft niet iedereen mee te laten doen, maar vormt een coalitie van ten minste ‘de helft plus één’. Zodat het dichtgetimmerde coalitieprogramma van de komende vier jaar kan rekenen op voldoende steun in de raad. Op deze manier vertegenwoordigt een coalitie niet het belang van álle inwoners.

HET KAN OOK ANDERS.

Ik kwam bij HOI Werkt om inbreng te leveren voor het verkiezingsprogramma van 2014. Met een groot aantal betrokken inwoners uit alle kernen verzamelden we de belangrijkste thema’s van de toekomst. Want HOI Werkt staat voor: ophalen wat inwoners belangrijk vinden, wat bij hen leeft, wat ze nodig hebben, waar ze last van hebben, wat beter kan, wat ze graag willen bewaren. Dat doet HOI Werkt bij iedereen: deur aan deur, kern voor kern, bij belangengroepen, bij actiegroepen, met politieke cafés, via de website, facebook, mail, enzovoort. Want elke wens telt. En elke mens telt mee.

IS POLITIEK SAAI?

Helemaal niet! Met in het achterhoofd het belang van de inwoners is geen enkele vergadering saai en geen enkele discussie nodeloos. Want we weten voor wie we het doen. Dat geldt voor onderwerpen als: voldoende en goede zorg, voorkomen verharding Roovert, oplossen overlast landbouwverkeer, wonen en ondernemen in het buitengebied, het woningbeleid. En dat geeft enorm veel energie.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek
Reacties? Stuur ze naar jozef@hoiwerkt.nl