GEMEENTEPOLITIEK KAN ZOVEEL MEER ZIJN DAN EENS IN DE VIER JAAR STEMMEN…

dec 5 2017

Elke goede politieke partij heeft duidelijke ideeën over hoe de (lokale) samenleving zou moeten zijn. Over hoe we omgaan met elkaar, met de natuur, cultuur, zorg en onderwijs, betaalbaar wonen (om maar enkele onderwerpen te noemen).

Die ideeën staan in een verkiezingsprogramma en op basis daarvan kan de kiezer een keuze maken.

Maar een goede partij doet meer. Een goede partij checkt regelmatig wat voor de inwoners belangrijk is en wat zij vinden van het functioneren van de politieke partijen.

HOI Werkt haalt op wat leeft onder de mensen

Vandaar dat HOI Werkt al geruime tijd wekelijks op pad gaat, telkens met koppels van twee personen. We kiezen een willekeurige buurt of dorp uit en bellen bij elke voordeur aan. In eerste instantie reageren de bewoners dan een beetje voorzichtig: wat moet dat volk aan de deur… Maar als we dan vertellen dat we graag willen horen waar zij tevreden over zijn, of wat hen ergert in hun dorp of buurt…. En dus waar de gemeenteraad zich mee bezig zou moeten houden. Dan komen de verhalen los!

Vaak ontstaan dan leuke gesprekken met onderwerpen waar HOI Werkt een vervolg aan kan geven. Bijvoorbeeld door die mensen een goed advies te geven of naar de juiste personen of organisatie door te verwijzen. Maar vooral door de ideeën in de gemeenteraad aan de orde te stellen en te ‘vertalen’ in het nieuwe verkiezingsprogramma. Zodat er ook oplossingen komen voor de geconstateerde problemen.

Een voorbeeld is de ergernis van veel bewoners over het gebrek aan toezicht en handhaving door de gemeente. Het lijkt er op dat ‘brutale’ ondernemers of bewoners zomaar hun gang kunnen gaan. Daar wil HOI Werkt werk van maken.

Een echt andere manier van politiek bedrijven

Want dat is waar het om draait. Een goede politieke partij luistert naar de inwoners. – álle inwoners (!) – en niet enkel naar een aantal actieve belangengroepen. En daar maakt ze serieus werk van. HOI Werkt laat zo zien dat het ook anders kan.

Hans Knobben

Secretaris HOI Werkt

Reacties? info@hoiwerkt.nl