GEZONDHEIDSCENTRUM OP LOCATIE HISPOHAL?

okt 21 2020

Donderdag 15 oktober vergaderde de gemeenteraad over de locatie Hispohal.

De Hilvarenbeekse huisartsen willen daar graag een gezondheidscentrum vestigen. Samen met fysiotherapeuten, apotheek en andere zorgverleners.

Volgens HOI Werkt is deze locatie een prima plek.

En, belangrijk, ook de omwonenden zijn hier positief over.

Daarom hebben we samen met VVD, LEV en Gemeenschapslijst aan het college gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een deel van het perceel te verkopen aan de huisartsen.

Op de rest van het perceel kunnen dan woningen worden gebouwd.

Daaraan stellen wij wel voorwaarden.

  • In elk geval moeten er woningen komen voor senioren en betaalbare huurwoningen.
  • Verder vinden we de kwaliteit van de bebouwing belangrijk en moet dezelfde kwaliteit groen terugkomen als er bomen worden gekapt.
  • En halen en brengen van schoolkinderen van het Starrebos moet veilig kunnen gebeuren.
  • Ook vinden wij het belangrijk dat bij de uitwerking de buurt wordt betrokken.

Wethouder Leon van de Moosdijk heeft beloofd dat hij snel met de huisartsen in gesprek gaat. Over uiterlijk drie maanden is duidelijk of het gezondheidscentrum op die locatie haalbaar is.