Groot aantal bouwplannen in de steigers

jun 7 2021

HILVARENBEEK BOUWT IN ALLE KERNEN

“We nemen jullie graag een keer mee langs alle bouwplannen die in Hilvarenbeek ontwikkeld worden.” Deze uitnodiging van wethouders Leon van de Moosdijk en Ted van de Loo was de aanleiding voor een fietstocht op zaterdag 5 juni naar de bouwlocaties in onze gemeente. Ter plekke kregen de raads- en commissieleden van wethouders en projectleiders een toelichting. Tijdens de lunch bij Ome Toon in Biest-Houtakker werden de plannen verder toegelicht.

TIJDELIJKE WONINGEN IN BASISSCHOOL DE WINGERD

Het peloton doorkruiste nagenoeg alle dorpskernen. De start was in Esbeek bij de voormalige basisschool De Wingerd waar leden van de Esbeekse coöperatie de fietsers opwachtten met koffie en appelflappen. De school is tijdelijk veranderd in 14 woningen voor mensen die snel een woning nodig hadden en die niet konden vinden. Ze kunnen 2,5 jaar in de school blijven wonen.

24 STARTERSWONINGEN IN GELDERAKKERS

Via de Notelstraat waar de uitbreiding van Mierbeek-Noord gepland is, werden Gelderakkers bezocht. Aan de Lange Cruijsstraat hadden zich enkele starters verzameld die meedoen aan het CPO-project. Ze verzochten de raad dringend om groen licht voor de start van hun 24 starterswoningen. Naast de school De Driehoek zijn de plannen om 17 woningen te bouwen in een vergevorderd stadium.

BEWAARD LANDSCHAP UIT DE 14E EEUW

Op de vijfsprong in het Laag Spul hield Jan Scheirs van de werkroep behoud Akkermolen een warm pleidooi voor het in stand houden en in oude glorie herstellen van de molen en de daarbij behorende omgeving. Jan lichtte toe dat hier een historisch knooppunt van wegen en beschermde paden ligt dat terug te voeren is naar de 14e eeuw, toen de boeren vanuit alle windstreken hun graanproducten aanleverden aan deze molen. Wonder boven wonder is deze omgeving in de originele staat gebleven.

CIRCULAIRE WONINGEN IN VROONACKER DIESSEN

Vanaf het Laag Spul fietste de karavaan binnendoor via de Leemsputten naar de Waterstraat en de Deusonelaan in Diessen. In Vroonacker bekeken de fietsers de 23 circulaire en volledig energieneutrale woningen die Leystromen heeft gebouwd. Ook werden de verdere uitbreidingsplannen van deze wijk toegelicht.

BOUWEN VOLGENS HET BOERENERFCONCEPT

Onder een dreigend wolkendek werd de tocht vervolgd richting het Vossenhol. Het plan is om daar een melkveebedrijf te saneren en 12 woningen voor starters en senioren te bouwen volgens het boerenerfconcept. De bestaande langgevelboerderij kan gesplitst worden in twee woningen. Door op deze manier te bouwen komen er in Biest-Houtakker woningen voor jongeren en ouderen die graag in hun eigen kern willen blijven wonen.

BEGINSPRAAK IN PLAATS VAN INSPRAAK

HOI Werkt vindt het belangrijk dat onze inwoners betrokken worden bij de plannen. Niet pas bij aan het eind van het traject als een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, maar bij de ontwikkeling van het plan. Daarvoor gebruikt de gemeente nu naast de informatiebijeenkomsten een nieuw online instrument: een maptionnaire. In deze maptionnaire kunnen inwoners rustig thuis en anoniem hun reacties op plannen geven. Het gaat dan om positieve reacties, verbeterpunten en suggesties. Bij de plannen voor de Doelakkers zijn in drie weken al meer dan honderd reacties gekomen. Het voordeel is dat iedereen onafhankelijk zijn zegje kan doen. Dit levert veel informatie op om de plannen te verbeteren. En de gemeenteraad krijgt een goed beeld van wat er leeft en kan daarbij rekening houden bij de besluiten.

FORSE TOENAME VAN WONINGEN

In 2020 kwamen er in Hilvarenbeek 144 woningen bij in plaats van de geplande 50. Het college maakt dus flinke stappen en heeft de afgelopen jaren alle ingediende plannen beoordeeld en verder gebracht. Dit betekent niet alleen hard werken voor het college, maar ook voor de raad. Het komende half jaar liggen er nog zo’n 55 bestemmingsplannen waarover de raad moet besluiten. Een ongekend groot aantal. HOI Werkt wil de vaart erin houden zodat de jongeren en ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen en de doorstroming in de woningsector nog beter op gang komt. Want er is nog steeds veel vraag naar geschikte en betaalbare woonruimte. Daarom koopt de gemeente gericht bouwgrond aan of legt een voorkeursrecht op uitbreidingspercelen, zodat we ook in de toekomst kunnen bouwen.

Het vervolg van de tocht verliep via Beverakkers, Biedonk en Slibbroek en eindigde bij Vrijthof 19. Daar vertelde de wethouder dat hij constructieve gesprekken voert met de eigenaren van deze locatie. Hij hoopt de plannen na de zomer te kunnen toelichten. En daarmee zou het hart van Hilvarenbeek er na al die jaren weer volmaakt uitzien.

Meer weten? Laat het ons weten en mail naar info@hoiwerkt.nl.