GROTE BELANGSTELLING VOOR POLITIEK CAFÉ HOI WERKT OP 27 OKTOBER 2017

nov 4 2017

Het politiek café van HOI Werkt op 27 oktober trok veel belangstelling. Boeren, burgers, buitenlui en ook ambtenaren van de gemeente, leden van de politieke partijen en natuurliefhebbers vulden de zaal in Hercules. Allemaal kwamen ze voor een gesprek over wonen, werken en het voorkomen van leegstand in het buitengebied. Een aandachtig gehoor met kritische vragen en betrokkenheid bij de problematiek.

LAAT BOEREN BOEREN

Ben Bruurs van Den Elshorst vertelde in een persoonlijk verhaal van de zoektocht naar een nieuwe invulling voor zijn boerenfamiliebedrijf. Een actueel probleem én een uitdaging waar veel agrariërs mee te maken hebben. Ben en zijn vrouw Thea hebben twee uitgangspunten: verbreding rond de huidige boerderij met natuurinclusieve landbouw en een hoofdrol voor de varkens. Immers, de boer wil boeren.

Moeizame jaren volgden. Vooral omdat innovatieve ideeën in de landbouw belemmerd worden door regeldruk. Een adviseur van Tussenheid, een platform van deskundigen, bracht hen op het spoor van Green Deal, een speciale regeling van de overheid. Dat leidde in maart van dit jaar tot de proefstatus voor Den Elshorst. De ondernemer kan de mouwen opstropen en aan de gang. Een positieve wending.

Wiet van Meel van Tussenheid liet vervolgens in twee filmpjes zien hoe ook de mouwen werden opgestroopt bij de boomkwekerij van de familie Lambregts. En hoe in de Waterstraat in Diessen een voormalige varkenshouderij werd omgetoverd tot Paard en PonyPlezier. Adviseurs van Tussenheid hielpen met regelingen en vergunningen.

SLOPEN OF HERBESTEMMEN?

Ook in het provinciehuis in Den Bosch wordt mee nagedacht over dit onderwerp. Peer Verkuijlen deed dat helder uit de doeken. De voormalig wethouder van onze gemeente geeft leiding aan VABimpuls. Een subsidieregeling van de provincie waarmee eigenaren van lege stallen en schuren geholpen kunnen worden in hun zoektocht naar een nieuwe toekomst. Informatie via www.vabimpuls.nl.

ONDERTUSSEN IN HET BUITENGEBIED…

is daar van alles gaande waar de samenleving niet blij van wordt. Leegstand werkt als een magneet op criminaliteit: xtc-laboratoria, hennepkwekerijen, drugsafval, vrouwenhandel en illegale prostitutie. Soms zo maar bij je in de straat, de wijk en in het buitengebied . Burgemeester Palmen sprak hierover zijn grote zorgen uit. Een recent onderzoek van de VNG laat zien wat er fout gaat. De gemeente is vaak te weinig op de hoogte van de problemen bij bedrijfsbeëindiging. Boeren komen in financiële problemen, signalen uit het buitengebied worden niet altijd duidelijk begrepen, instrumentarium schiet te kort en kleine gemeenten hebben te weinig capaciteit om leegstand aan te pakken.

De burgemeester sprak er zijn waardering voor uit dat HOI Werkt dit onderwerp bespreekbaar maakt. Een geslaagde avond waarbij opnieuw is gebleken dat inwoners graag mee willen denken over hoe het ook anders kan.

Het volgende politiek café is vrijdag 19 januari in de Gouden Carolus in Hilvarenbeek. Iedereen is van harte welkom!!!