Onder voorwaarden akkoord met uitbreiding Mierbeek

apr 20 2021

Al enkele jaren voeren we een discussie over uitbreiding van de Mierbeek. HOI Werkt vindt dat zware, overlastgevende industrie niet thuishoort in een woonomgeving. 

En ook vinden wij dat we erg zuinig moeten zijn op ons groen en op ons open landschap rondom de kernen. Verstening van groen en landschap willen wij zoveel mogelijk tegengaan. 

Van de andere kant zien wij ook dat ondernemers die willen starten of doorgroeien ruimte nodig hebben. 

Daarom zijn wij bereid in gesprek te gaan met alle partijen in de raad om te onderzoeken of uitbreiding van Mierbeek-Noord mogelijk is. Dat is de enige locatie dicht bij de kernen waarvoor de provincie groen licht geeft.

GRENZEN AAN DE GROEI

Zorgelijk vinden wij de uitspraken van de voorzitter van Ondernemend Hilvarenbeek en enkele grote ondernemers op de Mierbeek. Zij willen het niet laten bij de 3 ha die zij nu claimen. Ze hebben de ambitie om het bedrijventerrein door te laten groeien tot aan de leemskuilen. Voor HOI Werkt is deze toekomstvisie een gruwel. 

Wij willen voorkomen dat Esbeek en Hilvarenbeek verbonden zijn door één groot bedrijventerrein. Door het rupsje-nooit-genoeg-gedrag van deze ondernemers hebben zij tot nu toe de eigen ruiten ingegooid. Dat was voor ons steeds een belangrijke reden om tegen uitbreiding te stemmen. Wij doen dan ook een beroep op de ondernemers om duurzaam om te gaan met ruimte en niet steeds de grenzen op te schuiven. Als HOI Werkt zijn we zuinig op het open landschap rondom de kernen, de natuur en het groen. Daarom willen wij vooraf de voorwaarden vastleggen voordat we toestemming geven om uit te breiden. Onze voorwaarden:

1. De groei wordt voor de toekomst begrensd. Verdere uitbreiding naar Hilvarenbeek wordt voorkomen door bijvoorbeeld woningen, bomen en groene buffers.

2. De overlast voor de omwonenden wordt voorkomen. Dat kunnen we in vestigingsvoorwaarden vastleggen.

3. De wethouder betrekt de omwonenden van Mierbeek-Noord bij de uitwerking. Zodat we ervoor zorgen dat hun woongenot niet wordt aangetast.

Door hierover met elkaar in gesprek te gaan hopen wij een oplossing te vinden die eindelijk zorgt voor rust in de omgeving. Maar dat kan alleen als we een streep durven zetten. 

Een streep die zegt: tot hier en niet verder.