HET HUIDIGE LANDBOUWBELEID FAALT

mrt 2 2018

Het afgelopen jaar kwam de agrarische sector geregeld negatief in het nieuws. De voorpagina’s stonden vol over mestfraude, bermfraude en kalverfraude. Deze fraude schaadt direct onze leefomgeving, het milieu en onze gezondheid. Maar is het niet heel makkelijk om alleen met de beschuldigende vinger te wijzen naar de frauderende boer? Is de fraude niet ook een symptoom van een falend systeem?

SCHAALVERGROTING BRENGT BOEREN IN PROBLEMEN

Schaalvergroting en intensivering waren de afgelopen jaren de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen nauwelijks omhoog. Dus moest er weer meer worden geproduceerd. Intussen is door deze overproductie het leefmilieu in Brabant slecht en de volksgezondheid in het geding. En de boeren zitten in de problemen. Want door de investeringen is er nauwelijks een weg terug.

GROTE VEEFABRIEKEN KRIJGEN TE VEEL RUIMTE

Ook in onze gemeente zijn verschillende gebieden zwaar overbelast. HOI Werkt dringt al vier jaar lang aan op maatregelen. Maar het college van Gemeenschapslijst, VVD en CDA geeft boeren telkens weer opnieuw ruimte om grote veefabrieken te bouwen. En zelfs de ondernemer die zijn megastal aan de Van de Veldenweg illegaal bouwt komt ermee weg. En door de bulproductie gaat de kostprijs nog verder omlaag. En het familiebedrijf kan nauwelijks het hoofd boven water houden.

GEZONDHEID VOOROP

Voor HOI Werkt staat de gezondheid van onze inwoners bovenaan. Als er grote aantallen dieren bij elkaar zitten is het risico op dierziektes die overgaan van mens op dier groot. Dit hebben we gezien bij de Q-koorts. Ook stankoverlast en mestoverschot zijn een probleem.

DE HELPENDE HAND VOOR BOEREN DIE WILLEN OMSCHAKELEN

HOI Werkt vindt dat het anders moet. Nog meer dieren in het overbelaste buitengebied is geen optie. HOI Werkt kiest daarom voor een écht duurzame en gezonde veehouderij en andere verdienmodellen. Zodat boeren op een eerlijke manier kunnen blijven boeren en toch de kost kunnen verdienen. Als gemeente moeten we de agrariërs die willen omschakelen de helpende hand bieden. Dan krijgen we een buitengebied dat aantrekkelijk is om in te wonen, te werken én te verblijven.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek
Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl