HET KAN ÉCHT ANDERS IN 2018

jan 1 2018

De tijd gaat snel. Het einde van het jaar nadert. Een tijd om vooruit te blikken en elkaar het allerbeste toe te wensen. Als HOI Werkt wensen wij alle inwoners van Baarschot, Biest‑Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek een gezond en gelukkig 2018. Daarnaast wensen wij onze inwoners:

EEN GEMEENTERAAD DIE SAMENWERKT

Een raad die samen werkt aan oplossingen. Die niet meer verdeeld is in coalitie en oppositie maar die samen de problemen aanvliegt in plaats van elkaar vliegen af te vangen. Een raad die respect heeft voor elkaars mening en eerlijk de argumenten en kanttekeningen benoemt. Die het algemeen belang belangrijker vindt dan partijpolitiek. En die daarna het beste besluit neemt voor de inwoners.

EEN GEMEENTERAAD DIE écht LUISTERT

Een gemeenteraad die niet alleen de procedures volgt maar echt met de inwoners in gesprek gaat. Die écht luistert naar de bezwaren en samen met de inwoners zoekt naar oplossingen om aan bezwaren tegemoet te komen. Een raad die gebruikmaakt van de deskundigheid van de eigen inwoners. Een raad die soms ook ‘nee’ zegt, maar dan wel duidelijk uitlegt waarom iets niet kan en dan komt met alternatieven waar dat mogelijk is.

EEN GEMEENTERAAD VOOR ALLE INWONERS

Een gemeenteraad die er is voor álle inwoners. Niet een gemeenteraad die regeert bij de macht van de meerderheid. Maar een raad die ook oog heeft voor de rijkdom van verschillen. Een raad die er ook is voor mensen die wat minder dicht bij het vuur zitten. Kortom, niet een raad van zij en wij, maar een raad van ons allemaal.

DE POLITIEKE LENTE BEGINT OP 21 MAART 2018

Zet het alvast in je Outlook of nieuwe agenda: op 21 maart naar de stembus. Dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Die dag begint de politieke lente in onze gemeente. Want het is tijd voor een nieuwe koers. Een koers met meer gelijkheid, een duurzamere koers, een koers van samenwerking. Voor een gemeente waar iedereen erbij hoort. Waar we zorgen voor elkaar en iedereen evenveel kansen krijgt.

Gon Boers, fractievoorzitter HOI Werkt

Reacties? Stuur ze naar gon@hoiwerkt.nl