HET KAN OOK ANDERS!

feb 14 2018

NAAR EEN NIEUWE POLITIEK

Het politiek café dat HOI WERKT in aanloop naar de verkiezingen in de Gouden Carolus organiseerde, trok veel belangstelling. Ademloos luisterden de aanwezigen ruim twee uur naar een inspirerend gastcollege van Bekenaar prof. dr. René Clarijs, hoogleraar aan de universiteit van Sint-Petersburg. De titel van zijn lezing was: Nederland toegelicht in verband met de verkiezingen.

POLDEREN

In het buitenland is het Nederlandse poldermodel bekend. In veel andere landen is er één partij die beslist, terwijl er in Nederland overlegd wordt. Aan de hand van de geschiedenis liet René zien waar in Nederland onze wil tot samenwerken vandaan komt. In Nederland zijn er altijd gebieden geweest die onder water konden lopen: de polders. Om droge voeten te houden moesten groepen met elkaar samenwerken, of ze wilden of niet. Ook nu nog moeten soms groepen met elkaar samenwerken waarvan je niet meteen verwacht dat die het eens kunnen worden met elkaar. Samen hebben ze dan een doel, zoals dat vroeger was om de polder droog te houden.

DE DRIEHOEK OVERHEID, MARKT EN BURGER

Met de driehoek overheid, markt en burger liet René zien dat er balans moet zijn in de politiek. In de jaren 70 lag het accent op de overheid, waardoor de burgers van de verzorgingsstaat weinig eigen verantwoordelijkheid namen. De markt die daarna de overhand kreeg, schoot door. Niet het algemeen belang stond voorop, maar winst en groei. Het is nu tijd voor een nieuw evenwicht waarbij de burger meer invloed krijgt.

DE NADELEN VAN DE POLITIEK

Tegen de verkiezingen worden verschillen tussen de partijen uitvergroot, ook al zijn partijen het voor een groot deel met elkaar eens. Want als inwoners de verschillen niet zien, gaan ze misschien niet stemmen. Ook leidt de huidige politiek tot scoringsdrift en kortetermijndenken. Daarbij wordt het algemeen belang vaak uit het oog verloren.

HET KAN OOK ANDERS

Het is nu tijd voor een andere politiek. Waarbij het algemeen belang zwaarder weegt dan partijpolitiek. Waarbij we respect hebben voor elkaars mening Dat kan! Door oppositie en coalitie af te schaffen en als één raad met onze inwoners te gaan werken aan oplossingen.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl