HOE BLIJFT HILVARENBEEK IN DE TOEKOMST FINANCIEEL GEZOND?

jul 14 2020

HOI Werkt en VVD: “Eerst inwoners raadplegen, dan keuzes maken”

Zoals veel gemeentes zit Hilvarenbeek met flinke gaten in de begroting. Door corona lopen de inkomsten van de gemeente flink terug, terwijl we veel extra uitgaven hebben. Daarnaast blijven de kosten van jeugdzorg en Wmo stijgen. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft het Rijk een herverdeling van het Gemeentefonds aangekondigd. Dat betekent dat kleine gemeentes vanaf 2022 veel minder geld krijgen van het Rijk. Het gevolg is dat we onze ambities moeten bijstellen. De VVD kwam met het idee om daarbij onze inwoners te betrekken. Wij zijn het daarmee eens. Voordat we besluiten over bezuinigingen en belastingen willen we eerst de inwoners raadplegen en onderzoeken wat de effecten zijn van de keuzes die voorliggen.

Een jaar geleden had Hilvarenbeek de begroting voor meerdere jaren prima op orde. We hadden geld voor de ambities uit het raadsprogramma en we hoefden niet ingrijpend te bezuinigen op voorzieningen zoals omliggende gemeentes. Ook kregen we de begroting sluitend zonder de belasting te verhogen, terwijl de ozb nog steeds onder het gemiddelde in Nederland ligt. En dat terwijl we een prachtige gemeente hebben met veel groen, sportvoorzieningen en ontmoetingsruimtes in de kernen, een splinternieuwe sportaccommodatie, een geweldig cultureel centrum en een bloeiend verenigingsleven. Bijna te mooi om waar te zijn, zeker in vergelijking met andere gemeentes.

Het Rijk laat gemeentes in de kou staan

In 2015 kieperde de Rijksoverheid de jeugdzorg en Wmo over de gemeentelijke schutting, maar voerde tegelijkertijd een forse bezuiniging door. Sindsdien komen vrijwel alle gemeentes elk jaar geld tekort. In Hilvarenbeek hebben we het over meer dan een miljoen dat we moeten bijplussen in 2024. Een inkomenstoets voor Wmo-bijdragen mag niet van het Rijk, waardoor mensen die een woningaanpassing of hulp bij de huishouding makkelijk zelf kunnen betalen een beroep doen op de gemeente. Elk jaar komen er nieuwe taken bij voor gemeentes. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de verplichte digitalisering, de AVG. Dit kost gemeentes veel extra tijd en geld maar ze krijgen geen euro extra. De herverdeling van het Gemeentefonds betekent voor Hilvarenbeek een bezuiniging van jaarlijks 750.000 tot 1,5 miljoen euro. Hier komt nu de coronacrisis met extra uitgaven en minder belastinginkomsten bovenop. En het lijkt erop of gemeenten bij deze regering achteraan in de rij staan bij het uitdelen van compensatie voor de coronacrisis.

Bezuinigen of belasten?

Als gemeente hebben we twee mogelijkheden om aan de knoppen te draaien: bezuinigen of de belasting verhogen. De vraag is hoe we de pijn zo eerlijk mogelijk kunnen verdelen. Gaan we snijden in subsidies? Dan zullen verenigingen genoodzaakt zijn contributies te verhogen en komen de lasten toch nog bij de inwoners. En kunnen we aan sportverenigingen vragen het onderhoud van de velden helemaal zelf uit te voeren, terwijl de vrijwilligers al zo zwaar zijn belast? Bezuinigen op jeugdzorg en Wmo zodat we straks moeten gaan kiezen wie we nog helpen en wie niet? Minder onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs? Gooien we dan niet het goede weg dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd? Onze reserves opmaken dan? Zodat we in de toekomst geen grote investeringen meer kunnen doen zoals een nieuwe school in de Doelakkers? Of verhogen we de onroerendzaakbelasting (ozb) met een paar tientjes per jaar, zodat we in Hilvarenbeek net zo veel betalen als in Goirle en Oisterwijk?

We dagen onze inwoners uit

In het raadsbrede programma hebben we onze ambities vastgelegd en afspraken gemaakt. Dat deden we in 2018 samen met onze inwoners. Nu we de ambities noodgedwongen moeten bijstellen, willen we dat opnieuw doen samen onze inwoners. We dagen onze inwoners uit te komen met goede idee├źn en creatieve oplossingen. Laat ons horen waar je kansen ziet. Kansen om meer inkomsten te krijgen, kansen om te bezuinigen, of kansen om taken anders uit te voeren. Snel na de zomervakantie plannen we hiervoor bijeenkomsten. Ook kun je je mening geven via het inwonerspanel. Meer informatie vind je binnenkort op de site van de gemeente. Na raadpleging van de inwoners is het aan de gemeenteraad om de knopen door te hakken.