HOI WERKT EN GEMEENSCHAPSLIJST WILLEN GEEN UITBREIDING MIERBEEK

okt 29 2017

HOI Werkt wil geen uitbreiding van de Mierbeek. Wij hechten aan de groen, open ruimte tussen Esbeek en Hilvarenbeek en willen voorkomen dat Esbeek en Hilvarenbeek met elkaar worden verbonden door één groot industrieterrein. In de structuurvisie van Hilvarenbeek die in 2010 is vastgesteld staat duidelijk dat de Mierbeek aan de noordkant niet mag worden uitgebreid. Daarbij kan het college niet aantonen dat uitbreiding van het bedrijventerrein noodzakelijk is. Het onderzoek dat de wenselijkheid zou aantonen is slecht onderbouwd. Dat was precies de reden waarom HOI Werkt in 2015 als enige partij tegen het Economisch Actieplan heeft gestemd.

Ook verplaatsing van de firma Reijrink naar de Mierbeek zien wij niet zitten. Daarmee zouden we de overlast van de Haghorst verplaatsen naar de Mierbeek. Op de Lage Haghorst zou in de plaats van het huidige loonbedrijf een megastal komen voor 3.332 mestkalveren. HOI Werkt heeft als enige partij tegen deze megastal gestemd.

Omdat wij aan zowel de ondernemers als aan de omwonenden duidelijkheid willen bieden dienden wij samen met de Gemeenschapslijst een amendement in. Daarmee willen wij uitsluiten dat Reijrink in de toekomst kan worden verplaatst naar de Mierbeek. Ook besluiten we daarmee dat de Mierbeek niet wordt uitgebreid voor andere bedrijven. Het college moet het onderzoek naar de daadwerkelijke behoefte opnieuw uitvoeren en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn ten noorden van bedrijventerrein Slibbroek en ten oosten van bedrijventerrein De Bukkum.

HOI Werkt dient motie van treurnis in tegen wethouder Van de Wiel

Wethouder Van de Wiel heeft volgens HOI Werkt onvoldoende gehoor gegeven aan de oproep van de voltallige raad op 30 maart om met de omwonenden in dialoog te gaan over Hof Zuiderbeek. Daarom kreeg hij van deze partij een motie van treurnis. De wethouder heeft vanaf het begin onvoldoende sturing gegeven aan de ruimtelijke invulling van het plan. De CPO-groep die zich meldde voor een bouwplan kreeg de regie over de invulling en de belangen van de bewoners van de Koestraat zijn vanaf het begin onvoldoende meegewogen. Na de oproep van de raad om in dialoog te gaan heeft de wethouder niet serieus willen onderzoeken om het plan aan te passen. Ook weigerde de wethouder een financiële onderbouwing van het plan te geven. HOI Werkt vindt het ook onacceptabel dat aan de omwonenden is gevraagd af te zien van juridische procedures omwille van de reductie van slechts één appartement. De omwonenden hebben aangegeven deze clausule als zeer benauwend zo niet verstikkend te ervaren.

De motie van wantrouwen ging over het proces rond Hof Zuiderbeek. HOI Werkt stemde voor het plan. Het is een mooi plan op bijzondere locatie waardoor nu snel kan worden gestart met de bouw van patiowoningen en huurappartementen voor senioren.