HOI WERKT ENIGE LOKALE POLITIEKE PARTIJ

dec 31 2021

De politieke partijen LEV en Gemeenschapslijst brachten in december naar buiten dat zij niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ze kunnen niet genoeg kandidaten vinden die zich verkiesbaar willen stellen. Deze trend is ook in gemeentes rondom Hilvarenbeek zichtbaar. Niet alleen voor lokale partijen, maar ook voor sommige landelijke partijen is het een hele toer om aan voldoende kandidaten te komen. De vraag is waarom het de ene partij wel lukt om kandidaten aan zich te binden en de andere niet. We vroegen aan de raadsleden van HOI Werkt waarom ze in de raad zitten en wat het ze brengt.

BUITEN JE EIGEN BUBBEL

Ko Hamelink (26) is het jongste raadslid in Hilvarenbeek en zit nu vier jaar in de raad. “Als raadslid word ik uitgedaagd om buiten mijn eigen bubbel te kijken. Iedereen kijkt anders naar een probleem en bedenkt andere oplossingen. Samen kom je dan het beste besluit. Je leert ook vaardigheden zoals debatteren en presenteren. Het is gewoon hartstikke leuk!” Ko heeft een drukke baan als advocaat, maar gaat zeker door met het raadslidmaatschap.

Ook Rian van de Schoot is positief over haar politieke activiteiten. “Ik vind het fijn bezig te zijn met alles wat de inwoners van Hilvarenbeek raakt: van vergroening tot vergrijzing. Als lokale politieke partij sta je met je voeten in de klei – of beter: zandgrond – en heb je geen ‘last’ van landelijk gedoe als bonnetjesaffaires en ‘functies elders’. Met haar ervaring als directeur bij een kennisinstituut en specialist langdurige zorg brengt Rian haar kennis in bij de vraagstukken op het gebied van zorg die op de agenda van de raad staan.

VEEL KENNIS BIJ DE INWONERS

André Fouchier woonde lang in Diessen en zat tot 2014 voor de partij 6KB in de commissie Ruimte. Toen die partij ophield te bestaan sloot André zich aan bij HOI Werkt. “Het heeft me absoluut gebracht wat ik ervan verwachtte,” vertelt hij al terugblikkend. “Je hebt inspirerende contacten met de inwoners van alle kernen die hun zorgen en ideeën met je delen. Ook krijg je waardering voor de energie die je steekt in een mooier en socialer dorp. En ik vind het boeiend om nieuwe, jonge fractiegenoten te zien groeien in het politieke handwerk.”

Myriam Wiercx beziet het politieke werk wat breder. “Waarom is het zo leuk om actief  te zijn voor een politieke partij? Omdat het ontzettend interessant is om over allerlei onderwerpen geïnformeerd te worden en te debatteren. Ook als commissielid kun je een waardevolle bijdrage leveren. HOI Werkt haalt via klankbordgroepen veel kennis op bij de inwoners, vooral op het gebied van zorg en duurzaamheid. Daarin zitten mensen uit het werkveld. Natuurlijk kost het raadslidmaatschap tijd, maar je kunt ook op kleinere schaal meedoen. En wie weet, vind je het net zo leuk en interessant als ik en eindig je als raadslid.”

Daar sluit Jozef van der Maas zich graag bij aan. Hij volgde in 2015 Sanne Abrahams op in de raad en heeft er geen moment spijt van gehad. “Als raadslid draag ik er mijn steentje aan bij om zo veel mogelijk inwoners van Hilvarenbeek prettig te laten leven in een samenleving waar we omzien naar elkaar. Ook zet ik me ervoor in om onze leefomgeving duurzaam over te dragen aan de generaties na ons. Als raadslid heb je daar echt invloed op.”

“JE ZOEKT VOORAL MENSEN DIE HET AL DRUK HEBBEN”

Bart Elbers en Gon Boers zijn vanaf de oprichting actief voor HOI Werkt. “Toen Gon me 12 jaar geleden benaderde, vertelde ze me dat ze op zoek was naar mensen die eigenlijk geen tijd hebben.” “Klopt,” beaamt Gon. “HOI zoekt altijd mensen die midden in de samenleving staan, die actief zijn in het verenigingsleven en die zich ergens voor in willen zetten.” Ook Bart heeft een drukke baan, een gezin met jonge kinderen en is betrokken bij de organisatie van Fier. Toch wil hij doorgaan als raadslid. “Je leert als jong persoon enorm veel op het gebied van beleid, communicatie, belangenafweging, netwerken en argumentatie. Je verdient er ook nog een aardig centje mee als vergoeding. Als je terugrekent naar het aantal uren is het misschien geen vetpot en je moet het zeker niet voor het geld doen. Maar het biedt je wel de kans om overdag wat minder te werken, zodat je je kinderen vaker naar school, zwemles of sport kunt brengen. Die uren maak je dan in de avonduren voor de raad.”

Ook Gon stelt zich weer verkiesbaar. “Wat mij vooral aanspreekt is je rol als volksvertegenwoordiger. Veel mensen weten we me te vinden als er iets speelt of als ze ideeën hebben. We gaan als HOI Werkt altijd luisteren, we zoeken naar creatieve oplossingen en onderzoeken wat haalbaar is. Als fractievoorzitter ben ik er trots op dat we steeds weer nieuwe en jonge mensen met talent aan onze HOI Werkt weten te verbinden. Misschien heeft dat te maken met hoe wij politiek zien. Bij onze partij zitten mensen met verschillende politieke kleuren. Maar allemaal gaan ze uit van het lokale belang en willen ze zoveel mogelijk de inwoners betrekken bij de besluiten.”

SAMENWERKEN BLIJFT NODIG

In 2018 nam HOI Werkt het initiatief tot een raadsbrede samenwerking. Niet meer tegenover elkaar maar mét elkaar oplossingen bedenken. Met als doel in het beleid de belangen van zo veel mogelijk inwoners mee te nemen. LEV stemde nog wel in met het raadsbrede programma maar stelde zich toch nadrukkelijk op als oppositiepartij. De Gemeenschapslijst stapte halverwege de rit uit de samenwerking. Deze partijen doen nu niet meer mee vanwege een gebrek aan kandidaten.

Samenwerking blijft nodig, ook al bestaat de gemeenteraad in de toekomst nog maar uit drie partijen. Want het beste is toch dat de belangen van de inwoners zo breed mogelijk worden behartigd. En dat de uitvoering kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak . Daarom zal HOI Werkt altijd blijven aansturen op samenwerking. Tussen de partijen onderling, met het college en misschien nog wel het belangrijkste: met de inwoners van alle zes de kernen. Want samen sta je sterker. Samen kom je verder.