HOI WERKT GAAT AAN DE SLAG MET RAADSBREDE SAMENWERKING

mrt 24 2018

​HOI Werkt heeft het initiatief genomen voor een openbare bijeenkomst met alle politieke partijen. Doel van de bijeenkomst is te onderzoeken hoe de verschillende partijen denken over een raadsbrede coalitie en over de invulling van de wethoudersposten. De bijeenkomst is maandagavond 26 maart in de Ensemblezaal van Elckerlyc en begint om 20.00 uur. 

HOI Werkt heeft de voormalig burgemeester van Oirschot Ruud Severijns gevraagd als onafhankelijke gespreksleider.

Aan de partijen worden drie vragen voorgelegd. Eerst komt de vraag aan de orde hoe de partijen de verkiezingsuitslag duiden. Daarna krijgen ze de vraag voorgelegd of ze bereid zijn de mogelijkheden van een raadsbrede samenwerking te onderzoeken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De derde vraag is of de partijen bereid zijn wethouders te selecteren aan de hand van een functieprofiel waarin de vereiste competenties zijn benoemd.

Namens elke partij zitten er twee woordvoerders aan de gesprekstafel. De bijeenkomst is openbaar. Aan het einde van de vergadering krijgen inwoners de kans om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De uitkomst van deze bijeenkomst is de basis voor het vervolg. Die staat gepland op paaszaterdag 31 maart om 10.00 uur in Hercules. Bij de tweede bijeenkomst krijgen de partijen de vraag voorgelegd wat de vier belangrijkste punten zijn uit hun verkiezingsprogramma.