HOI WERKT: Geen bezuiniging op subsidies voor verenigingen

dec 1 2021

Tot bijna 01.00 uur in de nacht vergaderde de gemeenteraad donderdag 11 november over de begroting. De begroting zag er iets rooskleuriger uit dan een jaar eerder. Maar nog steeds moeten college en raad goed op de centen passen om de begroting sluitend te krijgen.

BEZUINIGING OP SUBSIDIES IS VOORLOPIG VAN DE BAAN

Een voorstel van het college was om 10% te bezuinigen op subisies voor de verenigingen vanaf 2022. En om de subsidies voor verenigingen met een eigen vermogen vanaf 2023 helemaal te stoppen. Gelukkig kwamen de harmonie├źn van Hilvarenbeek en Diessen uitleggen wat dit zou betekenen voor hun vereniging. De motie om de bezuining een jaar uit te stellen werd dan ook met algemene stemmen aangenomen.

EEN KLEINE BEZUINIGING OP SUBSIDIE HEEFT GROTE GEVOLGEN

Het college wil de subsidie op cultuuronderwijs met 10% extra verlagen. Hierdoor worden vooral gezinnen met kinderen en een modaal inkomen getroffen. Voor deze gezinnen worden muziek-, theater-, kunst- en danslessen onbetaalbaar. Het risico bestaat dat er kinderen gaan afhaken, omdat ouders de lessen niet meer kunnen opbrengen. Als minder kinderen cultuuronderwijs volgen, zullen de docenten minder ruimtes van Elckerlyc gebruiken. Hierdoor kan de exploitatie van Elckerlyc onder druk komen staan. Als Elckerlyc hierdoor verlies lijdt, komt dit uiteindelijk toch weer voor rekening van de gemeente.

VLOOIENMARKT EN OLIEBOLLEN

De harmonie organiseert sinds jaar en dag de vlooienmarkt en spaart daarmee voor instrumenten en het onderhoud. De scouting bakt oliebollen en organiseert en organiseert jaarlijks met veel hulppieten de intocht van Sinterklaas. Daarmee spaart de scouting voor het onderhoud van het gebouw. Het voorstel is om Het college stelt voor om vanaf 2023 de subsidie voor verenigingen met een eigen vermogen volledig te laten vervallen. Met deze bezuiniging wordt zelfwerkzaamheid afgestraft.

DUIDELIJKHEID VOOR DE VERENIGINGEN

HOI Werkt wil de verenigingen duidelijkheid bieden voor de toekomst en stelde voor de bezuiniging op de subsidies ook na 2022 te schrappen. Dat voorstel kreeg geen meerderheid. De behandeling van de Voorjaarnota is na de verkiezingen. De grote vraag is dan ook of VVD, LEV, CDA en Gemeenschaplslijst ook na de verkiezingen nog geld over hebben voor de verenigingen.