HOI WERKT LEGT DE FOCUS OP DE EIGEN OMGEVING

feb 24 2018

Steeds vaker geven de kiezers hun stem aan een lokale partij. Ook in Hilvarenbeek is dat zo. HOI Werkt kwam in 2010 als nieuwe lokale partij in de raad met drie zetels. In 2014 groeiden we naar zes zetels. En dat is niet voor niets. In een lokale partij vind je mensen die een grote betrokkenheid hebben met hun gemeente. Een lokale partij legt de focus op de eigen inwoners en de eigen omgeving.

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN

HOI Werkt is niet gebonden aan standpunten van een landelijke partij. Wij varen onze eigen koers en zoeken praktische oplossingen voor lokale problemen. Binnen onze partij vind je mensen met verschillende politieke kleuren. We doen niet aan rechts of links of aan partijpolitiek. Bij HOI Werkt is er geen landelijk bestuur dat aan de touwtjes trekt. We toetsen de plannen aan drie uitgangspunten: duurzaamheid, kleinschaligheid en leefbaarheid.

VOOR ALLE INWONERS

Landelijke politieke partijen komen vaak op voor één belangengroep. De ene partij komt bijvoorbeeld op voor mensen met hoge inkomens en ondernemers, de andere partij heeft veel boeren in de achterban. Bij HOI Werkt maken we een afweging van alle belangen. We houden daarbij rekening met werkgelegenheid en economische belangen. Maar ook met de natuur, de cultuurhistorie en de leefbaarheid.

HOI WERKT IS ONAFHANKELIJK

Omdat we een lokale partij zijn krijgen wij geen subsidie van het Rijk. Landelijke partijen krijgen die subsidie wel. Toch maken wij ook kosten. De raadsleden van HOI Werkt betalen daarom elke maand een deel van de onkostenvergoeding die zij krijgen. Giften nemen wij alleen aan van privépersonen. Giften van bedrijven nemen wij niet aan. Ook kan er nooit sprake zijn van tegenprestaties in welke vorm dan ook. Zo blijven we onafhankelijk.

DICHTER BIJ DE INWONERS

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de afstand tussen de inwoners en de overheid minder groot is in gemeenten waar lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad. En dat is precies wat mensen willen. Inwoners willen zelf meedenken en beslissen over zaken die hen direct raken.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek

Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl