HOI WERKT WIL AUTO’S WEREN BIJ TERRASSEN HOGE ZIJ

jan 28 2019

Initiatiefvoorstel om Hoge Zij gedeeltelijk af te sluiten

HOI Werkt legt de gemeenteraad en het college een voorstel voor tot gedeeltelijke afsluiting van de Hoge Zij. 

Vooral als de terrassen vol zitten is de verkeerssituatie op dit deel van de Vrijthof onveilig door passerende en geparkeerde auto’s. Dat geldt met name voor spelende kinderen. Het inwonerspanel zette de Hoge Zij op nummer 1 als meest gevaarlijke verkeerssituatie in de gemeente Hilvarenbeek. De roep om meer veiligheid heeft lang genoeg geduurd en voordat het zomerseizoen aanbreekt wil HOI Werkt dat er maatregelen genomen worden.

Het voorstel houdt in dat de Hoge Zij doodlopend wordt voor autoverkeer. Bloembakken met een vriendelijke uitstraling versperren de doorgang van twee kanten. Auto’s kunnen er nog wel inrijden en er wordt voorzien in een wegvak om te keren zodat ze er ook weer uit kunnen. Ter hoogte van de terrassen wordt het daarmee veel veiliger en hoeft er niet meer gevreesd te worden voor ongelukken zoals het aanrijden van spelende kinderen die onverhoeds oversteken.

HOI Werkt wil dat er in een proef van ten minste 2 jaar ervaring wordt opgedaan met deze herinrichting van de Hoge Zij. De resultaten kunnen worden betrokken bij de herinrichtingsplannen voor het gebied Hoge Zij, Vrijthof 19 en het terrein achter de horecapanden.

​Ter voorbereiding op het voorstel heeft HOI Werkt zich breed georiënteerd. Aanwonenden zijn bezocht, er is gesproken met de horecaondernemers, advies is gevraagd aan de hulpdiensten, de Heemkundige Kring werd geraadpleegd en er werd verkeerskundig advies ingewonnen.

In het voorstel heeft HOI Werkt ook aandacht voor de parkeerdruk van het centrum. Door de herinrichting worden er slechts vier parkeerplaatsen ingeleverd. Hilvarenbeek heeft de ambitie om een toeristische gemeente te zijn, dus roept HOI Werkt op om in een centrumplan ook voor dit knelpunt aandacht te hebben.

Het voorstel tot gedeeltelijke afsluiting kan ook gezien worden als een stimulans om te voet of met de fiets naar het centrum te komen. Dat draagt bij aan verkeersveiligheid, duurzaamheid, beweging en gezondheid. Laten we niet langer dralen en het gewoon eens twee jaar uitproberen.