Jozef van der Maas vertrekt uit Hilvarenbeekse raad

nov 24 2022

Op 15 december stopt Jozef van der Maas als gemeenteraadslid. Hij zat sinds 2015 namens HOI Werkt in de raad. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is voor Jozef aanleiding het stokje over te dragen aan een jongere opvolger. Hij wil zelf meer tijd vrijmaken voor andere activiteiten. Ingrid Schoenmakers volgt hem in december op als raadslid. Ze was al commissielid.

Jozef van der Maas heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor (flex)woningen voor spoedzoekers en voor de zorg. Ook zette hij zich in voor sportvoorzieningen in alle kernen. Zo heeft hij na de zomer samen met de verenigingen onderzocht hoe de atletiekbaan breder ingezet zou kunnen worden. Bij de laatste begrotingsvergadering diende hij een voorstel in voor vrijlating van giften aan mensen die in de bijstand zitten. Tot twee keer toe zat Jozef in de selectiecommissie voor wethouders en ook maakte hij deel uit van de vertrouwenscommissie die de burgemeester heeft voorgedragen.

“Vanuit de fractie vinden we het erg jammer dat we Jozef straks gaan missen. Hij is altijd een enorm betrokken raadslid geweest aan wie je alle onderwerpen kon toevertrouwen”, is de reactie van fractievoorzitter Ko Hamelink. “Ook stond Jozef altijd klaar om mee op werkbezoek te gaan en hand- en spandiensten te verrichten. Maar we gunnen hem en Hilvarenbeek ook de andere activiteiten waarvoor hij zich gaat inzetten.”

Jozef van der Maas is onlangs benoemd tot trouwambtenaar en heeft zich aangemeld als energieklusser voor Hilverstroom. Ook maakt hij muziek en zit hij in het bestuur van de harmonie. Zijn grootste hobby is bezig zijn met zijn twee kleinkinderen. De derde is op komst.  “Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier het raadslidmaatschap ingevuld. Nu maak ik plaats voor een jongere opvolger die met frisse moed toetreedt tot onze fractie.” De laatste raadsvergadering van het jaar op 15 december woont Jozef van der Maas nog bij als raadslid. Dezelfde avond wordt Ingrid Schoenmakers voorgedragen als zijn opvolger.