KOSTEN VAN DRIE MOGELIJKHEDEN VOOR SCHOOL DOELAKKERS IN BEELD

okt 5 2021

Het schoolgebouw Doelakkers aan het Koningskruis is aan vervanging toe. Het dak lekt, de ventilatie is niet optimaal en het gebouw is niet praktisch ingedeeld. Het is belangrijk dat de 200 kinderen van de Doelakkers les krijgen in een gezond gebouw met goede ventilatie. Daarom heeft het college in opdracht van de raad drie mogelijkheden uitgezocht: renovatie, nieuwbouw op de huidige locatie en nieuwbouw op een andere locatie. Deze kosten zijn nu in beeld.

NIEUWBOUW OP HUIDIGE LOCATIE OP LANGE TERMIJN HET GOEDKOOPST

De kosten voor nieuwbouw op de lange termijn zijn op de huidige locatie aanzienlijk lager dan nieuwbouw in Slibbroek. Nieuwbouw op de huidige locatie is bovendien structureel goedkoper dan renovatie. Dat heeft te maken met de afschrijvingstermijn. Met renovatie moet de gemeente weer eerder denken aan vervanging dan met nieuwbouw. Met nieuwbouw kunnen we 40 jaar vooruit.

Nieuwbouw op de huidige locatie betekent wel dat de kinderen anderhalf jaar les moeten krijgen in tijdelijke gebouwen. De kosten daarvan zijn eenmalig € 750.000. Deze kosten heb je niet als je op een andere locatie bouwt.

VAN 13 TIJDELIJKE KLASLOKALEN 26 KLEINE WONINGEN

HOI Werkt heeft het college daarom gevraagd te onderzoeken of de tijdelijke klaslokalen kunnen worden omgebouwd tot kleine woningen. We denken daarbij aan het principe van tiny houses. Dan maken we als de school klaar is van 13 klaslokalen 26 kleine woningen. Zo slaan we twee vliegen in één klap. De kosten voor de tijdelijke huisvesting voor de school worden lager. En we krijgen goedkope woningen voor starters en spoedzoekers. VVD, CDA en Gemeenschapslijst steunden de oproep van HOI Werkt en het college is enthousiast aan de slag gegaan met het onderzoek.

DE RAAD IS NU AAN ZET

Het college heeft de school in de Doeakkers in de begroting opgenomen. De partijen in de raad kunnen dan tijdens de behandeling van de begroting in november hun voorkeur aangeven. HOI Werkt kijkt daarbij naar de financiën, maar ook naar de omgeving van de school en wat de omwonenden ervan vinden. Wil je ons dat laten weten? Mail dan naar info@hoiwerkt.nl.