LACO-DEAL KOST GEMEENTE TE VEEL GELD

jan 1 2018

Op 21 december neemt de gemeenteraad een besluit over de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie. Daarnaast besluit de raad dan wat er gebeurt met huidige locatie. Het voorstel van de wethouder stuit echter op forse weerstand van een groot deel van de raad. Ook HOI Werkt vindt samen met de Gemeenschapslijst en VVD dat de wethouder slecht heeft onderhandeld.

WE BETALEN TE VEEL AAN LACO

In het voorstel van de wethouder betalen we elk jaar € 137.500. Toch blijft de wethouder volhouden dat we met de nieuwe overeenkomst maar € 15.000 betalen. Want de wethouder trekt de huur die Laco betaalt af van de bijdrage. En hij plakt op de bijdrage voor onderhoud (€ 92.000) een ander etiketje. Maar we betalen dit bedrag wel, terwijl dit bedrag tot nu toe voor rekening van Laco kwam.

LACO PROFITEERT VAN GEMEENTELIJKE INVESTERING IN DUURZAME ENERGIE

De gemeente investeert flink in een duurzame energie-installatie voor de sportaccommodatie. Hiervan profiteert Laco doordat de energielasten sterk omlaag gaan. Dat betekent minimaal €40.000 die Laco elk jaar extra overhoudt en waarschijnlijk meer. Toch betaalt Laco hieraan maar € 10.000 per jaar.

TE DURE KOOPWONINGEN OP HISPOHAL LOCATIE

De wethouder wil 29 dure vrijesectorwoningen laten bouwen op de huidige locatie. Maar dure woningen zijn er genoeg in Hilvarenbeek. Onze inwoners willen betaalbare woningen voor starters en senioren. Dat wil HOI Werkt ook..

HET KAN OOK ANDERS

HOI Werkt wil dat een stichting de nieuwe sportaccommodatie gaat exploiteren. Een stichting die professionele medewerkers aanstelt die de accommodatie leiden. Dus er staan alleen beroepskrachten aan het bad. Dit model levert veel voordelen op:

  • De winst gaat naar de eigen gemeenschap. Met hulp van deskundigen hebben wij uitgerekend dat we jaarlijks dik € 70.000 overhouden op de exploitatie.
  • De oud-medewerkers van Laco kunnen aan het werk in de nieuwe sportaccommodatie. Hiermee blijft de deskundigheid in huis.
  • Voor de sportverenigingen verandert er niets. De verenigingen hoeven geen extra vrijwilligerswerk te doen.
  • De tarieven voor de sportverenigingen kunnen betaalbaar blijven omdat we geld overhouden op de exploitatie.

HOI Werkt, partij voor eerlijke politiek
Reacties? Stuur ze naar info@hoiwerkt.nl