OPLOSSING GEZOCHT VOOR DEKANIJSTRAAT

jun 20 2017

Het succes van de een kan de oorzaak zijn van overlast voor de ander.
Dat is feitelijk de situatie van de horeca aan de Vrijthof en de omwonenden van de Dekanijstraat. Dagelijks komen vrachtwagens en busjes van leveranciers hun spullen afleveren via een route die daar niet geschikt voor is. Dat leidt tot overlast voor de omwonenden en irritatie tussen ondernemers en omwonenden.
HOI Werkt ging op onderzoek uit en bezocht alle betrokkenen. Wij constateerden dat zowel de omwonenden als de ondernemers en de grondeigenaar bereid zijn mee te werken aan een oplossing.

Volgens de omgevingsvergunning is de Dekanijstraat helemaal niet bedoeld voor de ontsluiting van de achterkant van de horecapanden. Daarom vroeg de horeca om het strijdig gebruik van deze route toch toe te staan. Toen ontstonden de problemen met de buurt. Zij schakelden de bezwarencommissie in en hun bezwaren werden gegrond verklaard. Het college van B&W verzuimde echter een besluit op dat bezwaar te nemen.

Later trok de horeca de aanvraag weer in. Het college moest na vragen van HOI Werkt toegeven dat het de omwonenden daarover had moeten informeren. Wethouder Van de Wiel heeft toegezegd de oplossingsrichtingen in een debat met de gemeenteraad te bespreken. Wordt vervolgd!