PASTOORSPAADJE DIESSEN

okt 23 2018

Vorige week werd de karakteristieke beukenhaag naast het pastoorspaadje in Diessen gerooid. Dit historische pad loopt al sinds 1833 van de pastorie naar de kerk. HOI Werkt beschouwt dit paadje als cultuurhistorisch waardevol en is het met de bewoners van Hart voor Diessen eens dat het paadje in ere moet worden hersteld. In het akkoord dat we met de hele raad hebben afgesloten staat dat de raad het belangrijk vindt dat we zuinig zijn op ons erfgoed en dat we bewaren wat waardevol is. Toch is het paadje in opdracht van de gemeente verdwenen. Daarom heeft HOI Werkt een aantal kritische vragen gesteld aan het college.