PLAN VOOR 144 WONINGEN IN VROONACKER 4 DIESSEN

mei 5 2023

Vroonacker 4 wordt een nieuwe woonwijk tussen de Waterstraat, Deusonelaan en Westerwijk. In het plan is ruimte voor ongeveer 144 woningen, die in drie fasen worden gebouwd. Het plan is verschillende keren voorgelegd aan omwonenden, grondeigenaren en woningenzoekenden die meer dan driehonderd reacties hebben gegeven. Daarop is het plan verschillende keren aangepast. Er komt nu een goede balans tussen (sociale)koopwoningen en sociale huur. Dat biedt kansen voor onze inwoners om in Diessen een plekje te vinden, en voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Diessen.

Verder is er in het plan veel aandacht voor duurzaam bouwen met een groene invulling die past bij het landschap van het buitengebied. Het wordt een wijk waarin het fijn wonen is, maar ook fijn wandelen voor alle andere inwoners van Diessen. Nu de raad unaniem de hoofdlijnen heeft vastgesteld, kan het college aan de slag met de voorbereiding van het bestemmingsplan.

STARTERS MELDEN ZICH VOOR VROONACKER 3

Intussen hebben zich voor Vroonacker 3 al tientallen enthousiaste geïnteresseerden gemeld om te gaan bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat de toekomstige bewoners zelf gaan ontwikkelen. Zo kunnen ze tegen kostprijs, dus stukken goedkoper, bouwen. Een ander voordeel is dat de CPO’ers zelf invloed hebben op het ontwerp van de woning.