PROCESAFSPRAKEN RAADSBREED PROGRAMMA HILVARENBEEK 2018-2022

apr 8 2018

Planning 9 april tot en met 17 april 2018:

Maandag 9 april 2018

Werkgroep Vorm van 19.30 uur – 20.30 uur (openbaar)

Kerngroep van 20.30 uur – 21.30 uur (openbaar)

Werkgroep Programma van 21.30 uur – 22.30 uur (openbaar)

Dinsdag 10 april 2018

Geen afspraken

Woensdag 11 april 2018

Werkgroep Vorm van 19.30 uur – 20.30 uur (openbaar)

Werkgroep Bemensing van 20.30 uur – 21.30 uur (openbaar)

Werkgroep Programma van 21.30 uur – 22.30 uur (openbaar)

Donderdag 12 april 2018

Geen afspraken

Vrijdag 13 april 2018

Geen afspraken

Zaterdag 14 april 2018

Werkgroep Vorm van 09.30 uur – 10.30 uur (openbaar)

Werkgroep Bemensing van 10.30 uur – 11.30 uur (openbaar)

Werkgroep Programma van 11.30 uur – 12.30 uur (openbaar)

Kerngroep Coördinatie van 12.30 uur -13.00 uur (openbaar)

Maandag 16 april 2017

Kerngroep Coördinatie van 20.00 uur – 21.30 uur (openbaar)

Dinsdag 17 april 2018

Vaststellen van een raadsbreed programma en een raadsbreed gedragen procedure voor de wethoudersverkiezingen (openbaar)

Locatie Esbeek

Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Hilvarenbeek met uitzondering van de bijeenkomst van de Kerngroep op 17 april 2018.

Door HOI Werkt zullen drie technische voorzitters worden aangewezen voor de komende Werkgroepen. Zodra de bevestiging er is zullen de namen worden gecommuniceerd.

De afspraak blijft gehandhaafd dat alle partijen twee personen maximaal afvaardigen voor de Werkgroepen. Het is aan de partijen zelf om te bepalen of men met een of twee personen komt.

HOI Werkt komt met conceptteksten aan de hand van het eerder toegezonden model Zwijndrecht waarbij in eerste instantie de aangedragen onderwerpen van de verschillende fracties als uitgangspunt zullen dienen. Later kunnen andere onderwerpen toegevoegd worden maar de vorm van een programma-akkoordstaat centraal.

De teksten zullen op zaterdag 7 april 2018 door HOI Werkt worden aangeleverd.

Centraal in het overleg van de Kerngroep op maandag 9 april 2018 is de volgende vraag:

Blijf je meewerken aan de raadsbrede coalitie en de benoemingsprocedure wethouders als voor een andere wethouder wordt gekozen dan de wethouder van de eigen politieke partij?

Deze vraag zal aan alle fracties worden gesteld.

Ruud Severijns