Sophie Elbers-Pallandt

Ambassadeur

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig?

Na 42 jaar leerkracht te zijn geweest in het basisonderwijs ben ik met pensioen gegaan. Ik ben vrijwilliger bij het Infopunt en bij de stichting Leergeld. Soms val ik nog in op school. Ook zit ik in de projectgroep dementiebril. Verder ben ik secretaris van de bridgeclub.

Wat is voor jou de mooiste plek in onze gemeente?

De Vrijthof.

Wat wil je graag veranderen in onze gemeente?

De stoepen moeten beter begaanbaar zijn voor mensen met een rollator en een kinderwagen.

Waar word je blij van?

Als ik opsta en de zon schijnt.

Waarom HOI Werkt?

HOI Werkt staat voor Helder, Open en Integer. Daar hecht ik waarde aan.