Frans Tolboom

Raadslid

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig?

Ik ben nu met pensioen en heb hiervoor ruim 35 jaar bij Philips gewerkt, voornamelijk in de ontwikkeling, installatie en service van professionele apparatuur. Tussendoor heb ik 5 jaar buiten Philips gewerkt als servicemanager bij ODME. Stilzitten is niets voor mij. Ik doe vrijwilligerswerk en ben actief in besturen. Zo ben ik bestuurslid van het Belangenorgaan Biest-Houtakker, draai ik bardiensten bij Ome Toon en ben ik actief voor de Vereniging Natuur en Milieu. Mijn hobby’s zijn tennis, bridge, tuinieren, klussen.

Wat is voor jou de mooiste plek in onze gemeente?

De mooiste plek vind ik rondom het houten bruggetje over de Reusel in Het Diessens Broek.

Wat wil je graag veranderen in onze gemeente?

Schoner milieu. Schone lucht, gezonde bodem, en minder vervuiling van het oppervlaktewater.

Waar word je blij van?

Samen iets bereiken, ook al zijn het kleine stappen.

Waarom HOI Werkt?

Een partij die openstaat voor iedereen. Heeft oog voor de belangen van bedrijven én zorg voor natuur en milieu. En zet zich in voor een gezonde leef- en werkomgeving.