Flexwoningen als snelle oplossing voor het woningtekort

Met flexwoningen verlagen we de druk op de woningmarkt en kunnen we ervoor zorgen dat jongeren in ons dorp kunnen blijven wonen. Flexwoningen hebben als voordeel dat ze in een heel korte periode geplaatst kunnen worden. De procedure voor de bouw van gewone woningen...

Anders bouwen biedt meer mogelijkheden

De samenstelling van huishoudens verandert. Het aantal alleenstaanden neemt toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, ook als ze zorg nodig hebben. En steeds meer mensen willen duurzaam wonen en samen voorzieningen, ruimtes of een tuin delen. Daar moeten we onze...

Iedereen kan oud worden in zijn eigen omgeving

HOI Werkt wil ervoor zorgen dat iedereen oud kan worden in zijn eigen omgeving. Dat betekent dat er meer woningen moeten komen die geschikt zijn voor senioren en voor wonen met zorg. Ook denken we aan alternatieve woonvormen. Dat kan een hofje zijn, een zorgbuurthuis...

Een zelfbewoningsplicht voor goedkope koopwoningen

Deze maatregel verplicht kopers van een nieuwbouwwoning om de woning niet te verhuren, maar er zelf te gaan wonen. Hiermee wil HOI Werkt woningzoekenden, vooral starters, beschermen. Ook in Hilvarenbeek kopen beleggers betaalbare woningen op om ze daarna tegen hoge...