Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Duurzame veehouderij is beter voor boeren en onze gezondheid

Schaalvergroting en intensivering waren de afgelopen jaren de norm in de landbouw en veeteelt. Boeren werden gestimuleerd om te investeren. Om de kosten terug te verdienen, moesten ze meer gaan produceren. Maar terwijl de vaste lasten stegen, gingen de prijzen...
Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

We ondersteunen agrariërs die willen omschakelen en verbreden naar een duurzaam bedrijf. We stoppen met verdere schaalvergroting van landbouw en veeteelt. We zoeken verdienmodellen voor duurzaamheid, toerisme en recreatie.We nemen maatregelen om verdere overbelasting...
Een groene gemeente

Een groene gemeente

In 2013 kwam Hilvarenbeek nog op de derde plaats als groenste dorp van Nederland. Door bezuinigingen werden daarna plantsoenen gerooid en voorzien van onderhoudsarm gras. Met een motie van HOI Werkt is deze bezuiniging teruggedraaid. Groen is belangrijk voor de...
Evenwicht in de natuur

Evenwicht in de natuur

Biodiversiteit zorgt voor de productie van zuurstof, schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat we kunnen bestaan. Variatie in de natuur is belangrijk voor het evenwicht en dus voor ons voortbestaan. Daarom...
Onze speerpunten voor een gezond buitengebied

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Hilvarenbeek komt weer in de top 3 van groenste gemeentes.Groenbeheer en onkruidbestrijding gebeurt met respect voor natuur en milieu.In de bebouwde kom zorgen we voor voldoende groen, mooie plantsoenen en voldoende biodiversiteit.We stimuleren groene tuinen. Dat kan...