Meer bloemrijke perken en bomen

De afgelopen jaren hebben we extra geïnvesteerd in bloemrijke perken. Op initiatief van HOI Werkt is er extra geld vrijgemaakt om deze bloemrijke perken ook in de kleine kernen te kunnen aanleggen. Soms moeten bomen gekapt worden. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of...

De groene ruimtes rondom de kernen blijven open en groen

Bij de discussie over de uitbreiding bedrijventerreinen stelden enkele partijen voor om de open ruimtes rondom Esbeek te ontwikkelen tot bedrijventerrein. HOI Werkt wil de open en groene ruimtes rondom de kernen in stand houden. Een mooie omgeving is niet alleen...

We ondersteunen natuuronderwijs voor kinderen

Spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder én fitter. Kinderen die al jong kennismaken met de natuur, zijn op latere leeftijd positiever over natuur en milieu. Maar scholen en leerkrachten hebben al veel op hun bordje. Daarom organiseert...

Onze speerpunten voor een groene gemeente

Een mooie en groene omgeving draagt bij aan de gezondheid, het welzijn en het geluk van onze inwoners. Dat vraagt om een andere kijk op nieuwe ontwikkelingen.• We zetten in op de verandering in de landbouw. We ondersteunen agrariërs die willen omschake- len en...