We werken intensief samen met Hilverstroom en de regio

Hilverstroom zien we als partner van de gemeente om onze klimaatdoelen te bereiken. De klimaatopgave gaat over onze grenzen heen. Daarom werken we in de regio intensief samen om te komen tot een Regionale Energie- en Klimaatstrategie.

Onze speerpunten voor het klimaat

Klimaat vraagt om actie. Dat zijn we verplicht aan onze jongeren en toekomstige generaties. Daarom gaan we verder met onze klimaatacties.• We geven prioriteit aan het isoleren van woningen en zon op het dak.• We treffen een financieringsregeling voor inwoners die zelf...