Snel meer betaalbare woningen in de kleine kernen

Om krimp te voorkomen en leefbaarheid te bevorderen is het belangrijk dat we in de kernen bouwen voor starters en jonge gezinnen. Dat moet in hoog tempo. Zo voorkomen we dat jongeren wegtrekken naar andere plaatsen. Als jongeren in de kernen blijven wonen, kunnen de...

Basisscholen in de kernen

Een school vormt het hart van de dorpsgemeenschap. Daar wordt de basis gelegd voor de sociale samenhang en het verenigingsleven. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in samenwijsscholen in Biest-Houtakker, Hilvarenbeek, Diessen en Esbeek. Nu zijn de scholen...

Sport blijft bereikbaar en betaalbaar, ook in de kernen

Sport zorgt voor gezonde en evenwichtige mensen en draagt bij aan een rijk sociaal leven. Veel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in onze gemeente ondersteunen de sportverenigingen. Wij vinden het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar...

We versterken het dorpshart van elke kern

Samen met de coöperatie van Haghorst werken we verder aan de plannen voor het Hart van Haghorst. Behalve een nieuwe school betekent dit ook een ontmoetingscentrum. Kansen zien we als HOI Werkt in de Esbeekse plannen om het historische hart van het dorp...

Hoge Zij autovrij en een autoluw centrum

De Hoge Zij willen we definitief autovrij. Maar dat kan alleen als we daar een meerderheid voor hebben. Tot nu toe was HOI Werkt de enige partij die voor een definitieve afsluiting is. De centrumvisie voor Hilvarenbeek werken we verder uit. Dat betekent dat we het...