Zwaar landbouwverkeer uit de kernen

Met elkaar bedachten agrariërs, loonwerkers, natuurliefhebbers, heemkundigen, gemeente en omwonen-den de afgelopen periode een oplossing voor het zware landbouwverkeer. De omleidingsroute aan de westelijke kant van Hilvarenbeek is uitgewerkt en het budget daarvoor is...

Goed begaanbare stoepen voor rollators en kinderwagens

Veel trottoirs, voetpaden en fietspaden zijn voor mensen met een rollator, kinderwagen of scootmobiel niet goed begaanbaar. Stoepen lopen schuin af en boomwortels die onder de paden groeien zorgen voor obstakels. Wij vinden dat het onderhoud van slecht begaanbare...

Een energie-opwekkend geluidsscherm langs de N269

Al jaren is er sprake van geluidsoverlast in de Doelakkers en Molenakkers door autoverkeer op de N269. De weg is van de provincie. De kosten van de geluidswal kunnen we terugverdienen met energie-opwekkende schermen. We spannen ons in om het geluidsscherm bij de...

We ondersteunen de plannen voor het 6-kernenvervoer

Een flexibele en lokaal aangestuurde vervoersdienst houdt de kernen bereikbaar en de inwoners mobiel. Een aantal inwoners is deze plannen aan het uitwerken. HOI Werkt staat positief tegenover deze plannen en vraagt de gemeente en provincie hieraan mee te werken.

Onze speerpunten voor de leefbaarheid van de kernen

Samen met de dorpscoöperaties en de verenigingen in de kernen werken we verder aan de leefbaarheid van elke kern. De dorpscoöperaties en vrijwilligers bedenken plannen en de gemeente ondersteunt ze bij de uitwerking. Samen zijn we sterker.• We maken de Hoge Zij...