Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

Een nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwingen

Door de ontwikkelingen in de agrarische sector zullen steeds meer gebouwen op het platteland leeg komen staan. Vaak is dat de pensioenvoorziening van stoppende boeren. Veel agrariërs rekenden op de opbrengst van de verkoop van die bebouwingen als basis voor hun...
De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten.

De mogelijkheden van plattelandsondernemingen beter benutten.

De provinciale verordening Ruimte geeft de gemeenten de mogelijkheid om in het landelijk gebied bedrijven toe te staan die niet primair agrarisch zijn. Ook het bestemmingsplan Buitengebied maakt dit mogelijk. Voorwaarde is dat de activiteiten van deze bedrijven...
Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

Uitbreiding bedrijventerrein op passende locaties

HOI Werkt gelooft niet in verdere verstening van ons buitengebied en opoffering van groene ruimtes voor bedrijventerreinen. Dat past niet met onze ambities voor duurzaamheid en toerisme. Daarom zijn we tegen de uitbreiding van de Mierbeek. Wel willen we de Mierbeek...
Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

Kleinschalige huisvesting van arbeidsmigranten

HOI Werkt wil arbeidsmigranten huisvesten op kleinschalige locaties zodat ze in onze gemeente integreren. Om overlast te voorkomen passen we bestemmingsplannen aan. Daarmee voorkomen we dat inwoners ineens een migrantenpension als buur krijgen. Als het gaat om...