Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Iedereen die dat nodig heeft vindt de weg naar zorg en ondersteuning

Dorpsondersteuners en zorgcoöperaties spelen een belangrijke rol bij het signaleren en aanbieden van zorg. Dorpsondersteuners zien wat er in onze gemeente speelt. Zij kunnen mensen samenbrengen en tot nieuwe oplossingen komen die bij onze inwoners passen (bijvoorbeeld...
Oog voor zwakkeren in onze samenleving

Oog voor zwakkeren in onze samenleving

We moeten als gemeente oog hebben voor onze meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met dementie of psychische of verstandelijke beperkingen. Ook zij moeten zich goed kunnen voelen, zodat ze mee kunnen doen in onze maatschappij. De aanpak van de...
Snel handelen bij schuldhulp

Snel handelen bij schuldhulp

Als gemeente moeten we hulp bieden aan mensen die financieel in de problemen zitten of die langdurig afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Wachttijden bij uitkeringen, onvoldoende maatwerk en ingewikkelde formulieren moeten verdwijnen. In de plaats hiervan moet de...
Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Samenwerken met onze buurgemeenten voor specialistische zorg

Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Maar als dat niet gaat omdat er specialistische ondersteuning nodig is, moeten we snel kunnen schakelen naar de beste oplossing. Dan is het belangrijk dat we als...
Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen moeten opgroeien in een prettige, veilige omgeving, met fijne scholen en genoeg ruimte om te kunnen spelen. De samenwijsaccommodaties in ons dorp zijn daarin heel belangrijk. In bijna alle kernen werken ondersteuning en onderwijs nu intensief samen. Dat biedt...