Kinderen groeien op in een prettige en veilige omgeving

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een prettige, veilige omgeving, met fijne scholen en genoeg ruimte om te kunnen spelen. De samenwijsscholen in ons dorp zijn daarin heel belangrijk. In bijna alle kernen werken ondersteuning en onderwijs nu intensief samen. Dat...

Vluchtelingen die hier blijven vangen we ruimhartig op

Mensen die voor hun veiligheid moeten vluchten uit hun eigen land vangen we ruimhartig op. Daarbij moet de gemeente er samen met vrijwilligers voor zorgen dat deze mensen snel onderdeel zijn van onze samenleving, de taal leren en werk vinden dat bij hen past.

Onze speerpunten voor omkijken naar elkaar

HOI Werkt blijft zich inzetten voor positief jeugdbeleid, voor ouderen die zorg nodig hebben en voor mensen die het in hun leven wat minder hebben getroffen.• We blijven investeren in positief jeugdbeleid en jongerenwerk.• We zijn er voor zwakkeren in de samenleving.•...