Een gemeenteraad voor alle inwoners

HOI Werkt kiest altijd voor samenwerking. Samen met onze inwoners willen we werken aan oplossingen. En ook binnen de gemeenteraad zoeken we de samenwerking op. In een raadsbrede samenwerking, binnen een coalitie of met de oppositie. Met respect voor elkaars mening...

Onafhankelijke en deskundige wethouders

Mag het een wethouder uit onze eigen gemeente zijn? Graag zelfs. Maar kwaliteit en betrokkenheid staan altijd voorop. De wethouders in Hilvarenbeek zijn politiek onafhankelijk. Ze zitten in het college voor alle partijen en inwoners. Het college voert de opdrachten...

De gemeente is partner in samenwerking

Mensen blijken steeds meer behoefte te hebben aan ruimte voor eigen regie, eigen kracht en zelfsturing. Maar ook aan verbondenheid, veiligheid, warmte en eigenwaarde. Tegen die achtergrond zien we op veel plaatsen initiatieven ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn...

We stellen een jongerenraad in voor jongeren van 12 tot 18

De gemeenteraad neemt de komende tijd belangrijke besluiten. Over duurzaamheid, over bouwen en over de omgeving. Deze besluiten hebben gevolgen voor de toekomst van jongeren. Daarom vinden we dat jongeren een grotere stem moeten hebben bij belangrijke besluiten en...

We verbeteren de dienstverlening van de gemeente

Nog steeds gebeurt het dat inwoners geen antwoord krijgen op hun vragen, te lang moeten wachten op een antwoord of onvolledige informatie krijgen. Dat kan en moet beter. Als HOI Werkt willen we werken aan een verdere verbetering van de dienstverlening. We willen af...