Ingrid Schoenmakers

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? Ik werk voor Janssen, een farmabedrijf, en draag mijn steentje bij om met mooie innovatieve geneesmiddelen meer perspectief te bieden aan patiënten. Daarnaast ben ik actief in het bestuur van buurtvereniging de Drie...

Myriam Wierx

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? Ik werk in het voortgezet onderwijs als onderwijsassistent. Op het Kempenhorst College kun je me altijd vinden in de bovenbouw bij de leerlingen van de basis- en kaderberoepsleerweg. Een fijne baan waarbij geen dag...

Bram van Mol

Waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? In het dagelijks leven werk ik bij een ingenieursbureau. Hier houd ik mij vooral bezig met ontwikkelingen van stations en stationsomgevingen. Het leuke hieraan vind ik de integraliteit van deze opgaven. Het is heel...