SELECTIECOMMISSIE STELT RAAD VOOR DRIE WETHOUDERS TE BENOEMEN

jun 10 2018

De selectiecommissie – die is ingesteld om drie wethouders te selecteren en voor te dragen voor benoeming – heeft besloten drie kandidaten voor te dragen als wethouder van de gemeente Hilvarenbeek. Het gaat om de volgende personen: Ted van de Loo (60) uit Middelbeers, tot voor kort wethouder in de gemeente Boekel, Gerrit Overmans (58) uit Uden, tot voor kort wethouder in de gemeente Uden, Guus van der Put (66) uit Goirle, tot voor kort wethouder in de gemeente Goirle.

Uitkomst van een intensieve sollicitatieprocedure

De selectiecommissie is tot het oordeel gekomen dat de drie kandidaten die nu worden voorgedragen, de meest geschikte kandidaten zijn voor het wethouderschap. Hieraan ging een uitgebreide en zorgvuldige selectieprocedure vooraf – die werd begeleid door een onafhankelijk HR-adviseur. De afgelopen weken is met 15 kandidaten – van de 73 die reageerden – een eerste gesprek gevoerd aan de hand van het opgestelde competentieprofiel. Daarna is de procedure met een aantal kandidaten voortgezet. De procedure werd afgerond met een integriteitstoets.

Gon Boers (voorzitter selectiecommissie):

‘We zijn blij met het resultaat. Door het grote aantal sollicitanten en de hoge kwaliteit van de sollicitanten was de keuze niet makkelijk. We hebben vooral ingestoken op deskundigheid, bestuurlijke ervaring en de flexibiliteit om met het nieuwe systeem van raadsbrede samenwerking en inwonersparticipatie aan de slag te gaan. Onze verwachting is dat deze drie mensen ook als persoon prima passen in onze gemeente. Onder meer omdat ze de ’taal van onze inwoners’ lijken te spreken. Dat laatste vinden we belangrijk omdat we van onze wethouders verwachten dat ze denken vanuit de inwoners en ‘verbinder’ zijn tussen inwoners en gemeentebestuur. Samenwerking met inwoners wordt namelijk dé nieuwe standaard.’

De nieuwe wethouders worden op 14 juni 2018 geïnstalleerd

Op donderdag 14 juni, om 19.30 uur begint de extra raadsvergadering voor de installatie van de wethouders. Op dinsdag 19 juni 2018 vergadert het nieuwe college voor het eerst. In die eerste vergadering bepalen burgemeester en wethouders hoe zij de portefeuilles onderling verdelen en wie in voorkomende gevallen optreedt als locoburgemeester.

De wethouders worden in deeltijd benoemd voor 0,9 fte (gezamenlijk 2,7 fte).

Nieuw politiek tijdperk

Het is voor het eerst dat in Hilvarenbeek wethouders worden benoemd via een open sollicitatieprocedure. Een belangrijke stap die hieraan voorafging werd op 17 april 2018 gezet. Toen bereikten de partijen uit de gemeenteraad overeenstemming over raadsbrede samenwerking en over het programma-akkoord. Dat programma-akkoord werd vastgesteld op 17 mei 2018.