SNEL MEER BETAALBARE WONINGEN

mei 3 2021

Hilvarenbeek gaat momenteel aan kop als een van de hardstgroeiende gemeentes in Nederland. Toch is het ook in onze gemeente steeds moeilijker een passende, betaalbare woning te vinden. Die krapte op de woningmarkt door de explosieve prijsstijgingen raakt vooral onze jonge mensen en onze sociaal kwetsbaarsten. Dat geldt zowel voor de koop- als de huursector. HOI Werkt wil dan ook snelheid in de plannen die er liggen en heeft het college gevraagd wanneer er concreet gebouwd gaat worden. Want cijfers tonen aan dat er een schreeuwende behoefte is aan betaalbare woningen.

Via https://app.nos.nl/op3/socialehuur/#/?gemeente=hilvarenbeek krijg je een inkijkje in de ontwikkeling van de sociale woningbouw tussen 2015 en 2020. Dit levert voor onze gemeente de volgende gegevens op:

 • Een blik op Funda (gemeente Hilvarenbeek) geeft aan dat er geen enkele koopwoning in een van de 6 kernen van onze gemeente wordt aangeboden die onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie ligt (€325,000 / €344.000).
 • In Hilvarenbeek is het aantal sociale huurwoningen (woningcorporaties) tussen 2015 en 2020 met 22 toegenomen.
 • Voor Hilvarenbeek is de inschrijfduur voor een sociale huurwoning opgelopen tot 11 jaar en 3 maanden. De actieve zoektijd (bij Leystromen) is zelfs opgelopen van 9 maanden naar 19 maanden. Dit betekent een ruime verdubbeling voor een jongere die eindelijk wil uitvliegen. Voor een spoedzoeker met sociale nood. En voor een senior met fysieke beperkingen. Omringende dorpen dorpen blijken een kortere actieve zoektijd te hebben: Oisterwijk (15 maanden), Goirle (9 maanden) , Oirschot (11 maanden) Reusel-de Mierden (4 maanden), Alphen-Chaam (13 maanden).

Om kansen te bieden aan die inwoners die een passende, betaalbare woning zoeken, wil HOI Werkt binnen de mogelijkheden die er nu al liggen op korte termijn acties. Daaruit moet blijken dat er alles aan wordt gedaan het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen op te lossen.

Wij hebben het college de volgende vragen gesteld;

Geachte college

 1. Kent u de hierboven genoemde cijfers en wat is daarop uw reactie ?
 2. In Vroonacker 3 in Diessen kunnen op kavel 14 en 18 nog 14 starterswoningen gebouwd worden. Waarom staat er op de site “nog niet beschikbaar”? Wat gaat u daarop ondernemen? Wanneer komen die woningen concreet op de markt?
 3. In Gelderakkers 1 in Hilvarenbeek kan op de kavels 1, 9 en 12 morgen de schop in de grond. Daar kunnen 20 woningen gebouwd worden. Waarom is dat nog niet gebeurd? Wat gaat u daar concreet aan doen? Wanneer kunnen onze inwoners daar terecht?
 4. In Gelderakkers 2 heeft de gemeente al jaren de grond in haar bezit. Sinds het groene licht van de provincie ligt er nu een voorontwerp-bestemmingsplan en zijn starters en senioren lekker gemaakt met perspectief in dat plan. Welke onderzoeken moeten nog uitgewerkt worden voor de voortgang van dat plan? Waarom is het verplichte archeologisch veldonderzoek (vermeld in het voorontwerp) nog steeds niet uitgevoerd, om te voorkomen dat dit onderzoek straks extra vertraging gaat opleveren? Wanneer gebeurt dit wel? Hoe houdt u de CPO-starters en CPO-senioren tevreden die snelheid willen?
 5. Wanneer kan er concreet gebouwd worden in de Welder in Haghorst?
 6. Kunt u aangeven hoe de beschikbare ambtelijke capaciteit wordt ingezet voor de korte termijn oplossingen (laaghangend fruit) en de middellange termijn oplossingen (uitbreidingsplannen en grotere inbreidingsplannen)?
 7. Biedt het grote aantal inbreidingsplannen dat de komende maanden vergund gaat worden ook een oplossing voor versnelde aanvulling van de voorraad betaalbare starterskoopwoningen en betaalbare huurwoningen in het lage segment? Wat wordt de bijdrage voor de totale problematiek en wat wordt die per verleende vergunning? Welke garanties worden er ingebouwd dat daadwerkelijk op korte termijn wordt gebouwd na het afgeven van de vergunning?
 8. Kunt u toezeggen dat de website van de gemeente over woningbouw voor onze inwoners nu eens echt totaal geactualiseerd wordt? Kunt u een toezegging doen over de termijn waarop dit gebeurt? Als voorbeeld: wethouder Van de Wiel staat nog steeds prominent op de site bij een artikel over het intrekken van bouwrechten. Op zich vinden we deze maatregel overigens een prima zaak, maar we zijn nu toch echt twee wethouders verder in het college.

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.Met vriendelijke groet,

Namens HOI Werkt,

Bart Elbers