Biodiversiteit: een gezonde toekomst voor een gezond dorp

In de raadsvergadering van 3 februari heeft HOI Werkt de motie ‘Vervolgstappen naar het herstel van biodiversiteit’ ingediend. In die motie roepen we als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op verdere stappen te zetten om de biodiversiteit in onze...

BLOEMRIJKE EN BIODIVERSE PERKEN IN ALLE KERNEN

BLOEMRIJKE EN BIODIVERSE PERKEN IN ALLE KERNEN HOI Werkt diende tijdens de behandeling van de begroting een voorstel in voor de aanleg van biodiverse perken in Esbeek, Biest-Houtakker en Haghorst. Dit voorstel kreeg de steun van VVD, CDA en LEV en haalde daarmee een...